Personal- och serviceenheten

Personal- och serviceenheten ansvarar för personalfrågor, myndighetens telefonväxel samt kontorsservice och lokalvård.

Arbetsmiljö och löneadministration

Enheten ger stöd till enhetschefer vid rekryteringar och andra personalfrågor. Andra viktiga arbetsområden är arbetsmiljöarbete, samverkan med personalorganisationerna och löneadministration.

Telefonväxeln svarar på frågor från enskilda och kopplar vidare samtal till Brottsoffermyndighetens medarbetare.

Hjälper medarbetare

Kontorsservice ser till att arbetsplatsen fungerar effektivt bland annat genom att hjälpa medarbetarna med material och utrustning.

Brottsoffermyndighetens lokalvårdare ger förutsättning för en trivsam inomhusmiljö och god arbetsmiljö.

Maria Jonsson Järnö

Personalchef
Telefon: 090-70 82 57
E-post: maria.jonssonjarno@brottsoffermyndigheten.se