Högre ersättning till barn som utsatts för upprepad brottslighet av närstående

Brottsoffermyndigheten har beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid grov fridskränkning mot barn. Det är en vidareutveckling av den praxis som fastställdes i april 2021 när nivån för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning mot nuvarande eller tidigare partner höjdes.

Nämnden för brottsskadeersättning har fattat beslut i fyra ärenden där barn blivit utsatta för grov fridskränkning av en förälder. Samtliga får betydligt högre ersättning än vad de blivit tilldömda i domstolen. De beslutade ersättningarna ligger på 100 000 respektive 150 000 kronor beroende på omständigheterna i det enskilda fallen.

Systematisk kränkning

Ärendena avser fyra pojkar som blivit utsatta för brott av sina pappor under två och ett halvt respektive tre års tid. Två av barnen utsattes dessutom för gärningar med tortyrliknande inslag. Alla fyra ärenden är exempel på särskilt allvarliga fall av grov fridskränkning.

– Våldet har varit systematiskt och begåtts mot skyddslösa barn. De kränkningar som barnen tvingats utstå är mycket allvarliga, säger Gunnar Björklund, jurist vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Särskilt stor utsatthet

Brottsoffermyndigheten skriver i besluten att barn som utsätts för brott av en vuxen närstående har små eller inga möjligheter alls att värja sig från angreppen och är därför helt utlämnad till den vuxne. Därför är utsattheten särskilt stor. I övrigt beaktas vid bedömningen av ersättningens storlek samma omständigheter som vid fridskränkningsbrotten mot partner. 

– Barn som utsätts för våld i hemmet berövas den trygghet som de har rätt till. Våldet kan också få betydande konsekvenser som i värsta fall påverkar barnet hela livet. De nya ersättningsnivåerna speglar brottens allvar och barnens utsatthet på ett tydligare sätt, och vår förhoppning är också att de ska bidra till ökad upprättelse för de utsatta barnen, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten.

Läs mer om besluten

I Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling finns sammanfattningar av besluten.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gunnar Björklund, jurist på brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 66
E-post: gunnar.bjorklund@brottsoffermyndigheten.se

Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se