Samverkansgrupp för brottsofferarbete

Samverkansgruppen för brottsofferarbete är ett forum för samverkan i olika brottsofferfrågor. Gruppen leds av Brottsoffermyndigheten och består av 14 myndigheter och ideella organisationer.

Gruppen har möten två gånger per år för att utbyta information och skapa nätverk inom brottsofferområdet. Mötena ger en inblick i andras arbete, vilket kan bidra till att utveckla den egna verksamheten och fördjupa samarbetet mellan de myndigheter och organisationer som medverkar.

Medverkande myndigheter och organisationer

I dagsläget ingår representanter för:

 • Barnafrid – nationellt kunskapscentrum

 • Barnens rätt i samhället

 • Brottsofferjouren Sverige

 • Domstolsverket

 • Kronofogden

 • Nationellt centrum för kvinnofrid

 • Polismyndigheten

 • Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

 • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

 • Rädda Barnen

 • Stödcentrum för unga brottsoffer/Stödcentrum för brottsutsatta

 • Sveriges advokatsamfund

 • Unizon

 • Åklagarmyndigheten