Rådet för Brottsofferfonden

Rådet för Brottsofferfonden beslutar om bidrag från Brottsofferfonden. Rådet består av Brottsoffermyndighetens generaldirektör och ledamöter som utses av regeringen.

Rådet sammanträder minst två gånger per år.

Rådets sammansättning nedan gällde fram till och med den 31 december 2023.

Rådets sammansättning

Anders Alenskär, ordförande

Brottsoffermyndighetens generaldirektör

Henrik Andershed

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Ingemar Engström

Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Felipe Estrada

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Görel Granström

Juridiska institutionen, Umeå universitet

Erik Grevholm

Brottsförebyggande rådet

Kerstin Svensson

Socialhögskolan, Lunds universitet