Rådet för Brottsofferfonden

Rådet för Brottsofferfonden beslutar om bidrag från Brottsofferfonden. Rådet består av Brottsoffermyndighetens generaldirektör och ledamöter som utses av regeringen.

Rådet sammanträder minst två gånger per år.

Rådets sammansättning

Anders Alenskär, ordförande

Brottsoffermyndighetens generaldirektör

Linda Engström

Polismyndigheten

Erik Grevholm

Brottsförebyggande rådet

Oscar Hillmann

Advokat

Johanna Kumlin

Socialstyrelsen

Sara Landström

Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Mattias Strandh

Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet