Utbildning

Här hittar du information om och länkar till material som kan vara användbart i samband med när ni utbildar nya vittnesstöd eller när ni arrangerar vidareutbildningar för era vittnesstöd.

Grundutbildning

När ni utbildar nya vittnesstöd kan ni använda er av bland annat det utbildningsmaterial som Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren Sverige har tagit fram.

Brottsoffermyndighetens webbaserade vittnesstödsutbildning

Brottsoffermyndigheten har i samarbete med Domstolsverket tagit fram en webbutbildning för blivande vittnesstöd. Utbildningen är på cirka tio timmar och innehåller all teoretisk information som vittnesstöd behöver för att arbeta som vittnesstöd.

Utbildningen är inte till för att användas helt på egen hand utan den kan med fördel kombineras med träffar, diskussioner och praktik. För att det ska vara lättare att kombinera studier på distans med fysiska träffar har Brottsoffermyndigheten tagit fram ett handledningsmaterial.

Webbutbildningen ersätter Vittnesstödshandboken som Brottsoffermyndigheten tagit fram i samarbete med Brottsofferjouren Sverige.

Om du vill ta del av utbildningen eller har några frågor om utbildningen går det bra att du hör av dig till myndighetens kontaktperson för vittnesstödsverksamheten.

Kontaktperson för vittnesstödsverksamheten

Aistė Ornatavičiūtė

Brottsofferjouren Sveriges utbildningsmaterial

Brottsofferjouren Sverige har utbildningsmaterial i form av en handbok Handboken för stödpersoner och vittnesstöd, webbutbildningar på olika teman och böcker. För mer information, kontakta Brottsofferjouren Sverige.

Vidareutbildning

Det är viktigt att vittnesstöd får kontinuerlig vidareutbildning. Vidareutbildning kan ske i olika former. Det kan vara studiecirklar, vittnesstödsträffar med föreläsningsinslag eller föreläsningsdagar. Det kan vara bra att undersöka vilka behov och önskemål vittnesstöden har innan ett tema bestäms.

I Brottsoffermyndighetens webbutbildning för blivande vittnesstöd finns ett fördjupningskapitel som handlar om sårbara brottsoffergrupper.

Brottsofferjouren Sverige erbjuder också webbutbildningar till sina medlemsjourer på olika teman, till exempel att ge stöd till hatbrottsutsatta. För mer information, kontakta Brottsofferjouren Sverige.

Idébank för brottsofferprojekt

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns en idébank med projekt som har genomförts med medel från Brottsofferfonden. Du kan få idéer på teman till bland annat vidareutbildningar där.

Filmer

Brottsoffermyndigheten har tagit fram olika filmer som bland annat ger kunskap om ersättning vid brott och om rättsprocessen. Filmerna kan användas både av enskilda personer och i grupp, till exempel vid en utbildning.