Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du myndighetens remissvar från och med år 2022. Söker du ett tidigare remissvar? Kontakta registrator.

2022