Nämnden för brottsskadeersättning

Nämnden för brottsskadeersättning avgör bland annat ärenden om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Regeringen utser nämnden som är det högsta beslutande organet för brottsskadeersättning.

Nämndens sammansättning

Nämnden består av verksamma domstolsjurister, särskilt sakkunniga i försäkringsfrågor och riksdagsledamöter. Det är en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter som sitter i nämnden. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare. Ordföranden och de vice ordförandena i nämnden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Nämndens ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid och de beslut som fattas av nämnden kan inte överklagas. Nämnden sammanträder normalt tre till sex gånger per år. Vid vissa sammanträden avhandlas ärenden under ett tema, till exempel kränkningsersättning vid en viss typ av brott.

Ledamöter

Cecilia Renfors, ordförande

Justitieråd

Erik Brattgård, vice ordförande

Före detta hovrättspresident

Erik Sundström, vice ordförande

Hovrättspresident

Catarina Barketorp

Lagman

Leif Pettersson

Före detta riksdagsledamot

Ellen Juntti

Riksdagsledamot

Ersättare

Eva Johnsson

Vice överåklagare

Elisabet Friman Lilliehorn

Försäkringsjurist

Sandra Friberg

Docent

Martin Westmont

Riksdagsledamot

Mattias Nygren

Entreprenör