Bli vittnesstöd

Att delta vid en brottmålsrättegång är för många en helt ny upplevelse. Du kan som vittnesstöd skapa trygghet för brottsoffer och vittnen som ska vara med om en rättegång.

Som vittnesstöd informerar och stödjer du vittnen och brottsoffer före, under och efter rättegången. För att bli vittnesstöd genomgår du en utbildning och när du blivit godkänd kan du börja ge medmänskligt stöd till vittnen och brottsoffer.

Vad gör ett vittnesstöd?

Du kan som vittnesstöd minska den oro som många vittnen och brottsoffer känner genom att bland annat:

  • ge praktisk information om domstolen
  • förklara hur en rättegång går till
  • ge vittnen och brottsoffer medmänskligt stöd.

På de flesta domstolar finns särskilda vittnesstödsrum där du kan sitta avskilt tillsammans med personen du ger stöd till.

Som vittnesstöd arbetar du ideellt och ditt engagemang är oavlönat.

Det här får du som vittnesstöd

  • en utbildning om bland annat rättsprocessen och bemötandefrågor
  • lära dig mer om rättsväsendet
  • gemenskap
  • nya erfarenheter
  • göra skillnad för brottsoffer och vittnen.

Ett vittnesstöd kan ge det stöd som en person behöver för att våga och orka berätta sin historia. Det är otroligt viktigt för rättsprocessen.

Annika Öster, Brottsoffermyndigheten

Du får utbildning och praktik

För att bli vittnesstöd måste du gå en grundutbildning som anordnas av den organisation som bedriver vittnesstödsverksamhet vid den aktuella tingsrätten. På de flesta orter är det den lokala brottsofferjouren.

Utbildningen består huvudsakligen av en webbaserad utbildning som Brottsoffermyndigheten har tagit fram. Den är cirka tio timmar och tar upp teman som den svenska rättsprocessen, brottsofferkunskap och bemötandefrågor. Utbildningen kan kompletteras med fysiska träffar för att bland annat kunna bedöma din lämplighet som vittnesstöd. I utbildningen ingår också praktik på domstolen tillsammans med ett erfaret vittnesstöd.

Du har tystnadslöfte

Innan du börjar ditt engagemang som vittnesstöd ska du underteckna ett moraliskt tystnadslöfte. Tystnadslöftet innebär att du inte får föra vidare information som du fått under uppdraget. Löftet gäller även efter att du har slutat som vittnesstöd.

Så här anmäler du ditt intresse

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Brottsoffermyndigheten och berätta vid vilken tingsrätt du skulle vilja engagera dig så ger vi dig de kontaktuppgifter du behöver. Du kan också ta kontakt med den lokala vittnesstödsverksamheten i din stad.

Du behöver inte några särskilda förkunskaper för att bli vittnesstöd, men det krävs en personlig lämplighet. Den bedöms av de som håller i utbildningen, exempelvis genom personliga intervjuer. Du ska också lämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Ta kontakt

Kontaktuppgifter till Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har aktuell information om och kontaktuppgifter till vittnesstödsverksamheterna i landet.

Kontaktperson för vittnesstödsverksamheten

Aistė Ornatavičiūtė

Kontaktuppgifter till Brottsofferjouren Sverige och lokala brottsofferjourer

Brottsofferjourer bedriver vittnesstödsverksamheten på många orter i Sverige. Kontakta Brottsofferjouren Sverige för mer information.

Kontaktuppgifter till vittnesstödsverksamheten i Uppsala

Vittnesstödsverksamheten i Uppsala bedrivs av Vittnesstöden i Uppsala.

Kontaktuppgifter till vittnesstödsverksamheten i Norrköping

Vittnesstödsverksamheten i Norrköping bedrivs av Brottsofferjouren Östra Östergötland.

Kontaktuppgifter till vittnesstödsverksamheten i Linköping

Vittnesstödsverksamheten i Linköping bedrivs av Brottsofferjouren i Linköping.