Skicka e-faktura till Brottsoffermyndigheten

Leverantörer av produkter och tjänster ska enligt lag fakturera myndigheten via e-faktura. Fakturor i pdf-format är inte godkända. Här får du reda på hur du ska gå till väga.

Sedan 1 april 2019 är det ett lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, så kallad e-faktura.

Skicka e-faktura via Peppol

Brottsoffermyndigheten tar emot fakturor via Peppol-nätverket enligt europeisk standard Peppol BIS Billing 3.

Brottsoffermyndigheten

  • Elektronisk adress i Peppol: 0007:2021003435
  • Organisationsnummer: 2021003435
  • Momsregistreringsnummer: SE202100343501

Det går ofta att ansluta till Peppol via befintliga affärssystem. Du hittar mer information om e-fakturor och hur du ansluter dig till Peppol på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Skicka e-faktura via leverantörsportal

Om du ännu inte har möjlighet att använda Peppol, går det att istället ansluta dig till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-fakturor till myndigheten.

Mejla myndigheten om du vill bli inbjuden till leverantörsportalen.

Betalningsvillkor
Som statlig myndighet tillämpar Brottsoffermyndigheten 30 dagars betalningsvillkor. Fakturerings-, expeditions- eller andra liknande avgifter accepteras inte.


Vad gäller för pappersfakturor?

Har du ett avtal med myndigheten som är upprättat före 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura kan du skicka pappersfakturor till myndigheten. Brottsoffermyndigheten tar emot fakturan via vår inskanningscentral enligt följande adress:

Brottsoffermyndigheten
FE 7766
831 90 Östersund

Kontakta oss

Om du har frågor om hur du fakturerar Brottsoffermyndigheten, så kan du kontakta oss.