Skicka e-faktura till Brottsoffermyndigheten

Leverantörer till Brottsoffermyndigheten ska enligt lag skicka fakturor via e-faktura. Fakturor i pdf-format är inte godkända. Här får ni reda på hur ni ska gå till väga. Kom också ihåg att alltid ange vår referens när ni fakturerar.

Enligt lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling ska e-fakturorna skickas enligt den europeiska standarden om det inte finns en annan överenskommelse. Det innebär att ni som leverantörer ska skicka fakturan enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, om inte annat format har överenskommits, exempelvis Svefaktura 1.0.

Ni som e-fakturerar redan i dag

Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket

Brottsoffermyndigheten kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för detta, finns det många andra lösningar på marknaden för att ansluta till PEPPOL.

Brottsoffermyndighetens PEPPOL-ID är 0007:2021003435.

De format som Brottsoffermyndigheten kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura), Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Skicka e-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. Brottsoffermyndigheten använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021003435 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1216

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Ni som inte e-fakturerar i dag

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-fakturor via befintliga affärssystemen eller ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Det går också att köpa faktureringstjänster via vissa företag för att åstadkomma samma sak eller för att installera en så kallad virtuell fakturaskrivare.
Mer information finns ovan om vilka format som Brottsoffermyndigheten kan ta emot e-faktura i samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst

Om inget av ovanstående alternativ passar er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Visma Proceedos leverantörsportal.

Kontakta oss

Om du har frågor om e-fakturor kan du kontakta:
Johan Heinonen
Telefon: 090-70 82 82
E-post: ekonomi@brottsoffermyndigheten.se