Kontakta nyckelpersoner

Här finns kontaktuppgifter till nyckelpersoner vid Brottsoffermyndigheten. Om du inte hittar personen du söker här kan du ringa oss via vår växel på telefonnummer 090–70 82 00.

Myndighetschef

Anders Alenskär, generaldirektör

Brottsskadeenheten

Magnus Öhrn, enhetschef
Telefon: 090-70 82 88

Ekonomi- och administrationsenheten

Anneli Nilsson, ekonomichef
Telefon: 090-70 82 22​

Personal- och serviceenheten

Maria Jonsson Järnö, personalchef
Telefon: 090-70 82 57

Enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum

Ulf Hjerppe, enhetschef
Telefon: 090-70 82 54, 070-619 57 54

Regressenheten

Sten-Håkan Sidebo, enhetschef
Telefon: 090-70 82 15

Facklig representant

Bo Eriksson, Saco
Telefon: 090-70 82 14

Vittnesstöd

Aistė Ornatavičiūtė, kontaktperson för vittnesstödsverksamheten
Telefon: 090-70 82 76

E-postadresser

Personalens e-postadresser följer standarden fornamn.efternamn@brottsoffermyndigheten.se.