Tre personer har ett projektmöte.

Samverkan

Genom samverkan och dialog vill Brottsoffermyndigheten sprida kunskap om brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Myndigheten samverkar därför aktivt med många olika organisationer och myndigheter på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Brottsoffermyndighetens informations- och utbildningsverksamhet bygger i stor utsträckning på samverkan. Myndigheten genomför många temadagar och större utåtriktade arrangemang i samverkan med nationella, regionala och lokala myndigheter och ideella organisationer på brottsofferområdet.

Leder en grupp för brottsofferfrågor

Brottsoffermyndigheten leder en samverkansgrupp för brottsofferfrågor med representanter för rättsväsendet, Kronofogden, Nationellt centrum för kvinnofrid och ideella organisationer.

Representerad i många grupper

I samverkan med Kronofogden och Domstolsverket arbetar Brottsoffermyndigheten för att förbättra den information som lämnas till brottsoffer och gärningspersoner.

Dessutom är myndigheten representerad i flera referens- och arbetsgrupper, till exempel:
• Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid
• Myndighetsnätverket ”Gift mot sin vilja”
• Myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor

Brottsoffermyndigheten ingår också i Nätverket för bidragsgivande myndigheter, Nätverket för FoU-myndigheter och Samverkansgruppen för Kvinnofrid i Malmö.

Brottsoffermyndigheten medverkar även i ett flertal nationella och internationella projekt och uppdrag.

Vill du samverka med Brottsoffermyndigheten?