Film om våld i ungas nära relationer

Få unga söker hjälp när de utsätts för våld i en nära relation och ungas berättelser om våldet tas inte alltid på lika stort allvar som när det gäller vuxnas nära relationer. Det berättar Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om i en film som Brottsoffermyndigheten har tagit fram.