Redovisa uppgifter till Brottsoffermyndigheten

Varje år måste vittnesstödsverksamheten lämna in statistikuppgifter till Brottsoffermyndigheten. Myndigheten genomför även en årlig kartläggning genom en enkätundersökning.

Statistik

Du ska en gång per år lämna in statistikuppgifter till Brottsoffermyndigheten om den lokala vittnesstödsverksamheten.

Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren Sverige använder statistiken för att få en bild av hur omfattande vittnesstödsverksamheten är i Sverige. Brottsoffermyndigheten redovisar också statistiken till regeringen.

Det är obligatoriskt att skicka in statistikuppgifter för att kunna få vittnesstödsbidrag. Statistik för föregående år ska skickas in senast den 15 januari eller vid helgdag nästföljande arbetsdag. Blanketterna kan skickas in via post eller e-post (excel-fil) till:

Brottsoffermyndigheten
Att: Vittnesstödsverksamheten
Box 470, 901 09 UMEÅ

Ladda ner statistikblanketter

Här kan du ladda ned statistikblanketten och ett informationsblad om hur den ska fyllas i. Du kan också ladda ned den Excel-fil som tagits fram för att underlätta sammanställningen av statistiken.

Kartläggning av verksamheten

Brottsoffermyndigheten kartlägger varje år vittnesstödsverksamheten genom en enkätundersökning riktad till alla landets vittnesstödsverksamheter samt alla tingsrätter och hovrätter. Att kontinuerligt utvärdera vittnesstödsverksamheten är avgörande för att säkerställa att verksamheten håller god kvalitet och för att den ska utvecklas.

Resultaten ger myndigheten värdefull information om hur verksamheten ser ut i landet och hur den fungerar. 

Enkäten skickas ut till samtliga verksamheter i början av året.