Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Brottsoffermyndigheten har lanserat en ersättningsguide

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en guide om brottsoffers möjligheter att få ersättning efter att ha utsatts för brott. Om du har några synpunkter på ersättningsguiden får du gärna höra av dig till oss.

I ersättningsguiden får du som brottsoffer svara på ett antal frågor som sedan leder fram till resultat som passar just din situation. Ersättningsguiden handlar om alla ersättningsformer som finns för brottsoffer: försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning. Guiden innehåller även hänvisningar till mer information och kontaktuppgifter till olika aktörer som hanterar frågor om ersättning till brottsoffer.