Nyhetsbrev

Brottsoffermyndigheten har tre olika informationsbrev som du kan prenumerera på. Här kan du välja det innehåll som passar dig bäst.

Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev

Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev kommer ut cirka sex gånger per år. Nyhetsbrevet ger dig bland annat information om aktuella beslut om brottsskadeersättning, nya projekt, temadagar och forskning om brottsofferfrågor.

Information från Brottsofferfonden

Här får du information om när det är dags att söka medel från Brottsofferfonden och tips inför din ansökan. Du får också reda på vilka projekt som beviljats medel av Brottsofferfonden.

Information om temadagar

Brottsoffermyndigheten arrangerar regelbundet konferenser och temadagar om brottsofferfrågor. Genom det här utskicket får du information om kommande arrangemang.

Så här gör du för att prenumerera

Fyll i din e-postadress och välj vilka listor som du vill prenumerera på. Om du fyller i vilken organisation du tillhör och i vilket län du är bosatt kan vi anpassa informationen så att den blir mer relevant för dig.