Så styrs vi

Brottsoffermyndighetens verksamhet styrs genom lag och regeringens förordningar.

Styrande dokument

Regleringsbrev

Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål Brottsoffermyndigheten ska uppnå med sin verksamhet under året och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande.