Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2023 2022 2021

2023

Bild på Anders Alenskär, Hanna Nilsson, Johanna Peterson och Charlotte Löfgren.

Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten 2023

Brottsoffermyndigheten som rättsbildare, socialtjänstens intervjuer med brottsutsatta barn och barns behov och rättigheter i skyddat boende. Det handlar de tre uppsatser om som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus.
En hand med en miniräknare bredvid en hög med mynt och sedlar

Fler gärningspersoner betalar sina skadestånd

Brottsoffermyndigheten betalar årligen ut drygt 100 miljoner kronor i statlig brottsskadeersättning till enskilda brottsoffer. Mer än en tredjedel av detta belopp brukar normalt krävas tillbaka från gärningspersonerna varje år. Under 2022 ökade intäkten från dessa återkrav med nästan 10 miljoner kronor.

Brottsoffermyndigheten varnar för bedrägerier

Brottsoffermyndigheten har fått uppgifter om att bedragare påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för brott som den uppringda har utsatts för. Brottsoffermyndigheten bedriver ingen sådan uppsökande verksamhet och ber aldrig någon att logga in med sitt Bank-ID.
Tre personer har ett projektmöte.

Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 april

Den 1 april 2023 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång.

Stöd till brottsoffer i utsatt område

Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn fick bidrag från Brottsofferfonden för att göra sig mer kända bland brottsdrabbade i ett av Stockholms utsatta områden. Under projektets gång valde de att arbeta på ett helt annat sätt än de först hade planerat.
Bild på Sveriges Rikes Lag 2023 och en klubba

Första nämndbesluten fattade utifrån ny lagstiftning

Nämnden för brottsskadeersättning har nu prövat nio ärenden enligt de nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla i juli 2022. Alla brottsoffren får i princip dubbelt så mycket i kränkningsersättning, jämfört med likvärdiga fall före lagändringen.

Brottsoffermyndigheten får nya uppdrag

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag. I uppdragen ingår att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer idag och föreslå en modell för hur insatserna kan följas upp. Myndigheten ska också genomföra informationsinsatser till barn och unga och personer som utsatts för hedersrelaterat förtryck.