Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2022 2021 2020

2022

Nytt regeringsuppdrag om en nationell brottsofferportal

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram och inrätta en ny nationell brottsofferportal. Portalen ska förmedla stöd och hjälp till personer som utsatts för brott genom att deras personuppgifter missbrukats, exempelvis vid bedrägerier och identitetsstölder.

Spridningskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsoffermyndigheten har under 2021 och 2022 medverkat i ett myndighetsgemensamt uppdrag för att öka kunskapen om och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Den 2 juni hålls en spridningskonferens för att uppmärksamma en ny vägledning och informationskampanj på området. Sista anmälningsdag är den 18 maj.

Delta i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling senast den 30 juni

Är du student och har skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum? Då kan du fram till den 30 juni vara med i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus. De tre bästa uppsatserna i tävlingen får pris och blir publicerade i en antologi. 
Bild på betonglejon på Drottninggatan efter terrorattentatet. Bild: Alexandar Vujadinovic

Drygt elva miljoner kronor i statlig ersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan

Den 7 april 2022 har det gått fem år sedan terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Sedan tingsrättens dom har Brottsoffermyndigheten betalat ut totalt 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till över hundra personer.
Barn tittar fram bland kuddar

Fler barn förväntas få ersättning

Den 1 juli 2021 trädde det nya barnfridsbrottet i kraft. Den nya lagen innebär att det nu finns tydliga krav på att polis och åklagare ska utreda om barn har bevittnat brott mellan närstående. Lagändringen gör det också lättare för utsatta barn att få brottsskadeersättning.
Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Allt fler miljoner krävs in från gärningspersoner

Ett av Brottsoffermyndighetens viktigaste uppdrag är att kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner. De senaste åren har intäkterna stadigt ökat, och under 2021 fick myndigheten in nära 40 miljoner kronor. Det motsvarar nästan 40 procent av den brottsskadeersättning som betalades ut under året.

Ingen ersättning till man som rånades när han försökte köpa sex

En man som utsatts för rån när han försökte köpa sex får ingen brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Ersättningen jämkas till noll eftersom mannen utsatt sig för en ökad risk att skadas i och med sitt agerande. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

Brottsofferfonden ska stärkas

Brottsoffermyndigheten finansierar brottsofferinriktade projekt och forskning med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Nu föreslår regeringen att fonden ska stärkas genom högre avgifter.
Ett litet barn håller en polis i händerna.

Beslut om ersättningsnivåer till barn som utsatts för barnfridsbrott

Brottsoffermyndigheten har tagit beslut i myndighetens första ärenden rörande det nya barnfridsbrottet, som trädde i kraft den 1 juli 2021. I två fall får barnen dubbelt så mycket i kränkningsersättning jämfört med vad de tidigare blivit tilldömda i domstol.
Bild på barn som håller en smartphone.

Övergrepp på nätet behöver tas på allvar

Sexuella övergrepp mot barn på nätet leder ofta till mildare straff och lägre skadestånd än om offer och förövare träffas fysiskt. Övergrepp på nätet har helt enkelt ansetts vara mindre kränkande, menar Malin Joleby, Göteborgs universitet. Hon ifrågasätter nu den bilden i sin avhandling, som finansierats av Brottsofferfonden.

Person med kriminell koppling nekas anhörigersättning

En man vars fru blivit mördad får ingen anhörigersättning av Brottsoffermyndigheten. Ersättningen jämkas till noll eftersom mordet orsakats av att mannen varit inblandad i kriminell verksamhet. Beslutet, som är det första i sitt slag, har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.
Porträttbild på Magnus Öhrn, Brottsoffermyndigheten.

Ny brottsskadechef på Brottsoffermyndigheten

Magnus Öhrn är sedan den 10 januari i år ny chef för brottsskadeenheten vid Brottsoffermyndigheten. Han har tidigare arbetat i nästan tjugo år som åklagare, med särskilt fokus på brott i nära relationer, sexualbrott och barnpornografibrott.