Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

2024

Kartläggning visar att stödet till brottsoffer brister

Stödet till brottsoffer uppvisar brister och är långt ifrån likvärdigt över hela landet. Bland annat erbjuder bara drygt hälften av Sveriges kommuner riktat stöd till alla brottsoffer. Det saknas även samordning mellan olika brottsofferstödjande aktörer. Det visar Brottsoffermyndighetens nya utredning, som också innehåller förslag på hur samordningsansvaret ska delas upp på tre olika nivåer och aktörer.
Barnhand som bygger lego

Forskning kan förbättra barnförhör

Oavsett ålder har barn rätt att få upprättelse om de har utsatts för brott. Barn har rätt att komma till tals på det sätt som de behöver, men det är inte helt enkelt att säkerställa det under en förhörssituation, som skiljer sig mycket från ett vanligt samtal.
Sörjande människor som tänder ljus och kramas vid minnesplats för ett terrordåd

Uppdaterad information om stöd till EU-medborgare bosatta i annat land vid terroristdåd

Att utsättas för ett terroristbrott är en skrämmande händelse och de som drabbas är ofta i stort behov av stöd och information. Brottsoffermyndigheten har information till offer, anhöriga och de som möter utsatta på sin webbplats. Nu har myndigheten också tagit fram särskild information till de offer som utsatts i ett annat land än där de är medborgare.
Kvinna som sitter i soffan och läser på en ipad.

Lägsta ersättningsnivå för kränkning

För snart två år sedan infördes ny lagstiftning på skadeståndsområdet som innebär rejäla höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning. Lagändringen har även inneburit att lägstanivån på kränkningsersättningen höjts från 5 000 kronor till 8 000 kronor. Trots detta ligger både yrkande och domslut i många fall kvar på den tidigare lägsta nivån.
Hand som håller i ett bankomatkort intill en dator.

Bedrägerioffer ersätts sällan

Bedrägeribrotten fortsätter att öka, vilket Brottsoffermyndigheten tydligt märker av. Men möjligheten att få brottsskadeersättning för bedrägeri är i det närmaste obefintlig.
En person gör en ansökan via webben.

Nya ledamöter i Rådet för Brottsofferfonden

Rådet för Brottsofferfonden fattar beslut om fördelning av bidrag från fonden. Nu har regeringen förordnat nya rådsledamöter.
Illustration av Jag vill vetas logotyp och en tonåring och ett barn som ler.

Jag vill veta – en webbplats för unga brottsoffer

Får du vara kär i vem du vill, och får en kompis filma dig i duschen efter gympan? Det är några exempel på alla frågor som unga dagligen funderar på. Därför gör Brottsoffermyndigheten en nylansering av webbplatsen Jag vill veta. Där kan unga få information om sina rättigheter, om olika typer av brott, hur de kan få hjälp och varför det är så viktigt att ta hjälp av vuxna.

Nya ledamöter och ersättare utsedda till Nämnden för brottsskadeersättning

Majoriteten av brottsskadeärendena på Brottsoffermyndigheten avgörs av beslutsfattande jurister. Vissa ärenden fattas av Nämnden för brottsskadeersättning. Regeringen beslutade under mars i år om en ny sammansättning i nämnden.
Bild på person som håller en smartphone.

Begränsade möjligheter till statlig ersättning vid bedrägerier

Det är många brottsoffer som blivit utsatta för bedrägeri som hör av sig till Brottsoffermyndigheten med frågor om ersättning. Enligt brottsskadelagen finns det idag mycket små möjligheter att beviljas brottsskadeersättning för dessa brott.

Ökat antal miljoner krävs in från gärningspersoner

Ett av Brottsoffermyndighetens huvuduppdrag är att betala ut brottskadeersättning till brottsoffer som inte kan få ersättning från annat håll. Myndigheten kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

Toppnotering i antalet ansökningar om brottskadeersättning

Antalet ansökningar om statlig brottsskadeersättning har ökat de senaste åren. Under 2023 ökade antalet inkomna ansökningar med 20 procent jämfört med året innan. Ökningen tros bero på att frågor som rör brottsoffer fått större utrymme i media och att ersättningsnivåerna för kränkning höjdes den 1 juli 2022.

Stöd till kvinnor som utsatts för våld

Projektet Stella fick bidrag från Brottsoffermyndigheten för att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relationer att återetablera sig i samhället. Projektet drivs av Röda korset, Kvinnojouren och Centrum för våld och har gjort skillnad för många kvinnor och deras barn.

Nya uppdrag för Brottsoffermyndigheten

I de nya uppdragen från regeringen ingår bland annat att sprida information om hatbrott och brott på nätet. Myndigheten ska även ta fram och sprida information om barns rättigheter och våldsutsatthet samt genomföra utbildningsinsatser på området.