Nyheter

Här publicerar vi artiklar och pressmeddelanden som ger dig information om det senaste från Brottsoffermyndigheten.

2021 2020 2019

2021

Tre vinnare får pris i uppsatstävling

Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om ekonomiskt våld i nära relationer, tillförlitligheten i förskolebarns utsagor och skadestånd i gränsöverskridande brottmål.

Varning för bedrägerier

Brottsoffermyndigheten har fått uppgifter om att bedragare påstår att de ringer från Brottsoffermyndigheten. Bedragarna säger att de ska ge ersättning för brott som den uppringda har utsatts för. De kan dessutom ha ringt från ett telefonnummer som ser ut att vara registrerat på Brottsoffermyndigheten.

Film om våld i ungas nära relationer

Effektiviserat EU-samarbete för information till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten har utsetts av regeringen att vara nationell kontaktpunkt för offer för terrorism. På myndighetens webbplats finns nu information på flera språk till både offer för terroristbrott och de som möter utsatta personer.

Utredning föreslår höjd ersättning till brottsoffer

Förslagen har nu presenterats från den utredning som haft uppdraget att se över brottsoffers rätt till skadestånd och möjligheter till ersättning. Utredningen föreslår i flera fall fördubblingar i ersättningsnivåerna för kränkning med anledning av brott.

Nio miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar i vår ut nio miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor.

– Flera projekt handlar om att organisationer vill nå ut med information till brottsoffer om det stöd som de kan lämna. Det är angeläget att nå ut med information till brottsoffer i många olika sammanhang, inte minst digitalt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.
Man sitter framför en dator på ett kontor.

Brottsoffermyndigheten har en ny webbplats

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en ny webbplats. Vi har förbättrat innehåll och funktioner för att göra den mer tillgänglig för våra besökare. Om har några synpunkter du vill förmedla får du gärna höra av dig till oss.
Ett litet barn håller en polis i händerna.

Nytt barnfridsbrott kan ge fler barn rätt till ersättning

Den 1 juli 2021 införs ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. Det ger en möjlighet för fler utsatta barn att få ersättning via skadestånd eller brottsskadeersättning.

Vanligt med våld i ungas kärleksrelationer

Mer än hälften av unga i åldern 15–19 år har varit utsatta för våld i den egna kärleksrelationen. Det visar en avhandling av Sibel Korkmaz, Stockholms universitet, som finansierats av Brottsofferfonden.

Oidentifierade offer för terrorism riskerar att gå miste om ersättning

Oidentifierade brottsoffer vid terrorattentatet på Drottninggatan 2017 riskerar att gå miste om möjligheten till brottsskadeersättning. Den 28 juni 2021 är sista ansökningsdag.
Man framför dator med handen mot huvudet.

Näthat leder till omfattande självcensur

Mer än hälften av svenskarna har känt sig kränkta av sådant som andra skriver om dem på nätet. Det leder till omfattande självcensur. Särskilt utsatta är unga och personer med utländsk bakgrund. Det visar en ny undersökning av Brottsoffermyndigheten i samarbete med forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad.

Högre ersättning till kvinnor utsatta för upprepat våld i nära relation

Brottsoffermyndigheten har beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid kvinnofridsbrott. Det är framför allt den skärpta synen på brottsligheten som är anledningen till höjningen.
Man sitter framför en dator på ett kontor.

Många brottsoffer vill kommunicera digitalt

Brottsoffer som ansöker om brottsskadeersättning kan numera kommunicera digitalt med Brottsoffermyndigheten. Det digitala alternativet används av över hälften av de som ansöker om ersättning, konstaterar myndigheten i ett nyligen redovisat regeringsuppdrag om bättre digitalt bemötande av brottsoffer.

Förskolor i Dalarna känner sig säkrare att anmäla

Mora och Orsa kommun har utbildat förskolepersonal med hjälp av Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Nu har projektet utvärderats med hjälp av medel från Brottsförebyggande rådet. Resultaten visar bland annat att personalen känner större säkerhet att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Tre nya regeringsuppdrag 2021

Brottsoffermyndigheten ska genomföra tre nya regeringsuppdrag. I ett uppdrag ska myndigheten ta fram en ersättningsguide till brottsoffer. Ett annat handlar om hur myndigheten tillämpar barnkonventionen. Det tredje uppdraget är inriktat på att informera om den nya lagstiftningen mot hedersrelaterad brottslighet.

Så har Google Analytics använts på Brottsoffermyndighetens webbplatser

Brottsoffermyndigheten har använt analysverktyget Google Analytics för att samla in och sammanställa statistik. Nu har kopplingen till Google Analytics tagits bort på brottsoffermyndigheten.se.

Brottsoffermyndigheten lanserar en ny digital referatsamling

Brottsoffermyndighetens senaste referatsamling kommer nu i digitalt format. En nyhet är att det går att söka bland referat och nya beslut. Dessutom är det möjligt att skriva ut enskilda referat och spara länkar.

Ny utbildning för elever om frivilligt sex

Brottsoffermyndigheten lanserar en ny lärarhandledning och webbutbildning för att öka kunskapen i skolan om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Frågan om hur samtycke och frivillighet kan ingå i undervisningen är aktuell. Förra veckan beslutade regeringen om läroplansändringar för kunskapsområdet sex och samlevnad.