Ny utbildning för elever om frivilligt sex

Brottsoffermyndigheten lanserar en ny lärarhandledning och webbutbildning för att öka kunskapen i skolan om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Frågan om hur samtycke och frivillighet kan ingå i undervisningen är aktuell. Förra veckan beslutade regeringen om läroplansändringar för kunskapsområdet sex och samlevnad.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om Sveriges sexualbrottslagstiftning som brukar kallas för samtyckeslagen.
– Skolan är en väldigt viktig arena för att nå ut med information till unga. Med utbildningen vill vi ge elever kunskap om vad lagstiftningen innebär. Vårt huvudbudskap är att sex alltid är frivilligt, annars är det ett brott, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten och som även medverkat i utredningen om lagstiftningen.

Stöd till lärare

Förra veckan beslutade regeringen om läroplansändringar för att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen inom det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Regeringen betonar att skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet.
– Vi hoppas att vår utbildning ska bidra till att ge lärare stöd i deras undervisning. Den utbildning vi tagit fram innehåller färdiga övningar och filmer med förberedda frågor. Målet är att skapa diskussion och reflektion kring frågor om frivilligt sex och om var gränsen för frivillighet går, säger Anna-Karin Lundström, projektledare.

För unga i åldern 13–19 år

Utbildningen riktar sig i första hand till grundskolans årskurs sju till nio, gymnasieskolan, och till gymnasiesärskolan. Materialet kan också användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen.

Sex kapitel

Utbildningen består av sex kapitel som presenterar lagstiftningen, vilka handlingar som kan vara brottsliga, vikten av att vara lyhörd för vad andra vill, hur en polisanmälan går till och mycket mer. Materialet kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet.

Se en film om utbildningen här

Besök webbplatsen

Pressbilder

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna-Karin Lundström, projektledare, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 32

Josephine Sedlacek, handläggare, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 19

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten fick 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om vad Sveriges sexualbrottslagstiftning innebär till relevanta målgrupper. I ett första steg resulterade arbetet i en nationell kampanj för målgruppen 18–25 år och i webbplatsen frivilligtsex.se. Myndigheten har även översatt webbplatsen till totalt 15 olika språk och tagit fram information på teckenspråk, lättläst svenska och som uppläst text. Därutöver har myndigheten producerat en broschyr om lagstiftningen riktad till föräldrar, vårdnadshavare och andra som möter unga för att de ska kunna prata med ungdomar om sex, frivillighet och gränser. Den webbaserade utbildningen som beskrivs i pressmeddelandet är den avslutande delen av uppdraget inför slutredovisningen som ska göras senast den 30 mars 2021.