Oidentifierade offer för terrorism riskerar att gå miste om ersättning

Oidentifierade brottsoffer vid terrorattentatet på Drottninggatan 2017 riskerar att gå miste om möjligheten till brottsskadeersättning. Den 28 juni 2021 är sista ansökningsdag.

Terrorattentatet på Drottninggatan ägde rum den 7 april 2017. I domen från Stockholms tingsrätt, som meddelades sommaren 2018, finns 136 identifierade målsäganden som tillerkänts ett skadestånd. I domen framgår också att ytterligare 25 oidentifierade målsäganden utsatts för brott i samband med terrorattentatet.

Tingsrätten bedömde att de brottsoffer som varit utsatta för försök till mord skulle få mellan 125 000 och 150 000 kronor i kränkningsersättning. Personer som utsatts för framkallande av fara för annan fick mellan 30 000 och 40 000 kronor.

Gärningsmannen kunde själv inte betala något skadestånd. Identifierade brottsoffer har sedan terrorattentatet istället sökt kompensation genom försäkringsersättning och brottsskadeersättning. Totalt har mer än 11 miljoner kronor betalats ut i brottsskadeersättning.

Ingen av de oidentifierade målsägandena har ännu ansökt om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. Detta trots att det är högst troligt att de har rätt till ersättning om de inte redan blivit fullt kompenserade genom försäkringsersättning.

En ansökan om brottsskadeersättning måste göras inom tre år från det att den rättsliga processen avslutades. I det här fallet innebär det tre år från det att domen vann laga kraft och inte längre gick att överklaga.

Brottsoffermyndigheten vill därför uppmärksamma de oidentifierade 25 målsägandena från terrorattentatet, som vill ansöka om brottsskadeersättning, att göra det senast den 28 juni 2021. Barn som utsatts för brott kan ansöka ända fram till att barnet fyllt 21 år. 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ingela Ackemo, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan
Telefon: 090-70 82 70
E-post: ingela.ackemo@brottsoffermyndigheten.se

Anna Sundén Larsson, jurist vid brottsskadeenheten och ansvarig för ärenden gällande terrorattentatet på Drottninggatan
Telefon: 090-70 82 30
E-post: anna.sunden.larsson@brottsoffermyndigheten.se