Nio miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar i vår ut nio miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor. – Flera projekt handlar om att organisationer vill nå ut med information till brottsoffer om det stöd som de kan lämna. Det är angeläget att nå ut med information till brottsoffer i många olika sammanhang, inte minst digitalt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på där brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella organisationer satsar på att nå ut till brottsoffer genom annonsering, kampanjer och olika typer av informationsmaterial på olika språk. Flera projekt handlar om att uppmärksamma barn som brottsoffer och det nya barnfridsbrottet.

Satsningar för att stärka brottsoffers rättigheter

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter får medel för att ta fram material om bemötande av personer utsatta för hatbrott. Rädda Barnen får medel för att ta fram en rapport om barn i rättsprocessen.

ECPAT Sverige, RFSL Rådgivningen Skåne och Unizon får bidrag för marknadsföring.

Svenska Röda Korset får bidrag för att erbjuda verksamhet för våldsutsatta kvinnor. Ericastiftelsen får medel för att anordna en konferens för yrkesverksamma om små barn och traumabehandling.

Medel till forskning

Dessutom finansierar Brottsofferfonden pågående och nya forskningsprojekt. I vår får tre nya forskningsprojekt finansiering. De handlar om sexuella trakasserier inom polisen, män som offer och sexuella trakasserier och sexuellt våld i nattlivet bland unga vuxna i Sverige och Danmark. Ett pågående forskningsprojekt får fortsatt bidrag för tredje året.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Maria Königsson, handläggare vid Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se