Ekonomi- och administrationsenheten

Ekonomi- och administrationsenheten arbetar bland annat med budget, ekonomisk uppföljning, redovisning, utbetalningar och expediering av brottsskadeersättning. Enheten ansvarar också för Brottsoffermyndighetens registratur.

Registrerar handlingar

Registraturen registrerar inkomna och upprättade handlingar i Brottsoffermyndighetens ärendehanteringssystem. Du kan kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar.

Använder e-fakturering

Fakturor till Brottsoffermyndigheten kommer in till Ekonomi- och administrationsenheten som ser till att de skickas till rätt mottagare. Myndigheten använder e-fakturering.

Elisabeth Fransson

Tillförordnad ekonomichef
Telefon: 090-70 82 40​
E-post: elisabeth.fransson@brottsoffermyndigheten.se