Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Regressenheten

Utgångspunkten när det gäller ersättning vid brott är att den som orsakat skadan ska betala för den. Regressenheten kräver därför tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner. På detta sätt får staten varje år in mer än en tredjedel av den brottsskadeersättning som betalas ut.

Gärningspersoner hålls ansvariga för brott

Att kräva tillbaka brottsskadeersättning är en signal från samhället att alla kända gärningspersoner ska hållas ansvariga för sina brott. Det kan också ge en upprättelse för brottsoffer när gärningspersoner betalar sin skuld.

Jurister och beredningsassistenter handlägger Brottsoffermyndighetens ärenden om återkrav från gärningspersoner. De ansvarar bland annat för att göra överenskommelser om individuella betalningsplaner och för kontakter med Kronofogden.

Många och allt fler ärenden

Det brukar dröja innan gärningspersoner kan börja betala av sin skuld till staten. En stor del av regressenhetens kravärenden ger ingen utdelning alls, men eftersom antalet regressärenden är många och ständigt ökande blir de sammanlagda intäkterna stora.

Sten-Håkan Sidebo

Chef för Regressenheten
Telefon: 090- 70 82 15​
E-post: sten-hakan.sidebo@brottsoffermyndigheten.se