ممکن است حق جبران خسارت داشته باشید

اگر دچار یک سوء قصد تروریستی شده اید یا نزدیک محل حادثه بوده اید ممکن است قربانی یک جرم شده باشید. در آن صورت ممکن است حق داشته باشید که خسارت های وارد آمده بر شما که آن جرم باعث آن شده جبران شود.

غرامت انواع مختلفی دارد. ممکن است این غرامت ها بشما تعلق گیرد:

  • دریافت خسارت از مجرم
  • دریافت خسارت یک شرکت بیمه
  • غرامت خسارت ناشی از جرایم که از سوی سازمان قربانیان جرایم پرداخت میشود.

خسارات Skadestånd

در صورت وجود یک یا چند خلافکار، می توان اقامه دعوا کرد و قربانیان جرایم می توانند خسارت را در دادگاه مطالبه کنند. خسارات وارده غرامتی است که خلافکار به قربانی جرم برای خساراتی که جرم ایجاد کرده است می پردازد. اگر می خواهید درخواست خسارت کنید، به هنگام بازجویی، به پلیس بگویید. بهتر است هرچه زودتر در مراحل قانونی به این نکته اشاره کنید که از مرتکب جبران خسارت می خواهید.

یک دستیار خواهان می تواند به شما در مطالبه خسارت کمک کند. اگر دستیار خواهان ندارید ، دادستان به شما کمک می کند. هنگامی که دادگاه در مورد خسارت حکم صادر کرد مرتکب باید خسارت را به شما پرداخت کند. اداره اجراییات به رایگان می تواند به شما کمک کند پول خود را وصول کنید.

غرامت پرداختی از سوی بیمه Försäkringsersättning

اگر مرتکب در ارتباط با جرم فوت کرده باشد یا به دلایل دیگری نتواند به جرمی محکوم شود ممکن است حق جبران خسارت از سوی بیمه را داشته باشید. حتی اگر مرتکب غرامتی به شما پرداخته باشد ممکن است حق دریافت غرامت از یک شرکت بیمه را داشته باشید. شرایط بیمه شما تعیین می کند که میزان غرامت چه خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات در مورد پرونده شما با شرکت یا شرکت های بیمه خود تماس بگیرید. از طریق کار خود یا از طریق شخصی که با او زندگی می کنید می توانید تحت پوشش بیمه قرار بگیرید. اگر جرم با کمک وسیله نقلیه انجام شده باشد در صورت اینکه شرایط بیمه اجازه دهد می توان برای صدمات شخصی از بیمه ترافیک وسیله نقلیه استفاده کرد.

اگر در ساعات کار جرمی بر شما واقع شده باشد می توانید از طریق بیمه کارفرمای خود در بیمه AFA خسارت صدمات شخصی را دریافت کنید. دفتر بیمه مصرف کنندگان Konsumenternas Försäkringsbyrå مشاوره بی طرفانه ای در مورد سوال های مربوط به بیمه ارائه می دهد. همچنین می توانید از طریق سندیکای خود بیمه باشید. در صورت تمایل از یکی از افراد نزدیک به خود کمک بگیرید تا دریابید که تحت پوشش چه بیمه هایی قرار دارید.

غرامت خسارات ناشی از جرایم Brottsskadeersättning

غرامت خسارات ناشی از جرایم از سوی دولت تامین میشود. شما می توانید غرامت خسارات ناشی از جرایم را دریافت کنید در صورتی که از هیچ راه دیگری نمی توانید خسارت خود را به طور کامل دریافت کنید. طبق قوانین سوئد در مورد غرامت خسارات ناشی از جرایم، در مورد جرایم تروریستی همان قوانینی که در مورد سایر جرایم اعمال می شود، بکار میرود.

اطلاعات بیشتر در مورد غرامت به هنگام جرایم را می توان در وبسایت سازمان قربانیان جرایم یافت. در آنجا می توانید برای غرامت خسارات ناشی از جرایم نیز درخواست دهید. فرم های درخواست به زبان های سوئدی و انگلیسی است.

اگر در مورد حق خود درباره غرامت خسارات ناشی از جرایم سوالی دارید ، می توانید با شماره تلفن 090-70 82 00 با سرویس تلفنی سازمان قربانیان جرایم تماس بگیرید.