جنایت تروریستی

در اینجا شما می توانید اطلاعات پایه ای را هنگام وقوع یک جرم تروریستی یا جرمی که با آن به عنوان یک جرم تروریستی رفتار می شود پیدا کنید. این متن حاوی اطلاعاتی درباره حقوق، پشتیبانی و کمک، امکانات جبران خسارت و اطلاعات تماس با عواملی است که می توانند اطلاعات را ارائه دهند.

این اطلاعات درباره جرایمی است که در سوئد اتفاق می افتد و نیز جرائمی که در خارج از کشور صورت میگیرد. در اینجا شما که قربانی یک جنایت تروریستی شده اید می توانید اطلاعات لازم را پیدا کنید. همچنین یک بخش با اطلاعات مفید برای کسانی که با قربانیان جرایم تروریستی روبرو می¬شود وجود دارد.

اطلاعات

سازمان دولتی آمادگی و حفاظت از جامعه، MSB و پلیس وظیفه اطلاع رسانی به مردم در صورت وقوع حوادث جدی را بر عهده دارند. شما می توانید اطلاعات تأیید شده درباره وضعیت را از MSB در وبسایت krisinformatio.se و در وب سایت پلیس دریافت کنید.

اَپ SOS Alarms 112 اطلاعات سریع ، مرتبط و قابل اطمینان در مورد حوادث اضطراری در منطقه شما را ارائه می دهد.

برای دریافت و دادن اطلاعات در مورد یک رویداد در جریان می توانید با شماره تلفن 113 13 در سراسر کشور تماس بگیرید.

رادیو سوئد اطلاعات مهم را در بحران ها پخش می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رویدادی به ایستگاه محلی P4 خود گوش دهید.

وقتی اطلاعات دیگری بدستتان می رسد همیشه باید باد دید انتقادی به منبع اطلاعات نگاه کنید و به این فکر کنید که این اطلاعات از کجا می آید.
اگر جنایتی در کشوری غیر از سوئد اتفاق افتاده باشد می توانید اطلاعات بیشتر را در زیر عنوان جنایت تروریستی در کشوری دیگر بخوانید.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت وزارت امور خارجه نیز مراجعه کنید.