قرار گرفتن در معرض جرم در کشوری غیر از سوئد

خشونت و آزار ناموسی می تواند هم در سوئد و هم در جایی دیگر اتفاق بیفتد. طبق قانون سوئد، کودکان و نوجوانانی که شهروند سوئد هستند یا نوعی مجوز دارند، می توانند کمک دریافت کنند حتی اگر در خارج از کشور در معرض جرم قرار گرفته باشند. همچنین قانون گذاری بین المللی با هدف حفاظت در برابر خشونت و آزار ناموسی وجود دارد. حقوق بشر یک نقطه شروع جهانی است که توسط قانون بین الملل ایجاد شده و به تمام افراد در همه جای جهان اعمال می شود.

بعد فراملی

جرایم ناموسی دارای یک بعد فراملی واضح است. این جرایم می تواند شامل فرستادن کودکان به خارج از کشور، اغلب به کشور وطن والدینشان برای ازدواج اجباری، ختنه دستگاه تناسلی یا تخلف از قانون در نتیجه آنچه که معمولاً سفرهای آموزشی نامیده می شود، باشد. در سفرهای آموزشی، کودکان نزد بستگان در کشور وطن والدین فرستاده می شوند، تا بر اساس استانداردهای ناموسی خانواده و بستگان رشد کرده و تربیت شوند. آنچه کودکان در این سفرها مشاهده می کنند، نوعی آزار ناموسی است اما می تواند شامل قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت و تهدید با هدف تربیت نیز باشد. این رفتار، نقض جدی حقوق انسانی کودک محسوب می شود.

بعد فراملی جرایم ناموسی می تواند برای بزرگسالان نیز اعمال شود، از جمله وقتی که زنانی که مجبور به ازدواج شده اند، بدون اینکه به تنهایی هیچ راه بازگشتی به سوئد داشته باشند، در خارج از کشور رها می شوند. زنی که در رابطه ناموسی قرار دارد هنگام رسیدن به کشور وطن شوهرش، به عنوان مثال ممکن است از امکان مدیریت امور مالی خود منع شود و یا از دسترسی به گذرنامه یا سایر اسناد مسافرتی خود محروم گردد. چنین اقداماتی همچنین نقض جدی حقوق انسانی قربانی نیز محسوب می شود.

بسیار مهم است که به یاد داشته باشید افرادی که در معرض خشونت و آزار ناموسی در خارج از کشور هستند، ممکن است رهایی و به دنبال کمک رفتن برای آنها بسیار مشکل باشد، زیرا ممکن است در وطن خود تا حد زیادی تحت حمایت خانواده و بستگان باشند. با این حال، مقامات سوئد می توانند به شیوه های مختلفی به این افراد کمک کنند، اما حتی اگر قربانی برای حل مسائل عملی خود کمک دریافت کند، ممکن است پس از آن، به مدتی طولانی به کمک نیاز داشته باشد تا بتواند بدون آزار با زندگی روزمره خود کنار بیاید.

ازدواج هایی که خارج از کشور انجام می شود

اگر فردی یک کودک را با هدف ازدواج اجباری به خارج از کشور ببرد یا قصد این کار را داشته باشد، مرتکب جرم سفر گمراه کننده با هدف ازدواج شده است. همین موضوع برای شخصی که فرد بزرگسالی را برای سفر به کشوری دیگر فریب می دهد تا بر خلاف خواسته اش، ازدواج اجباری کند، صدق می کند. ارائه اطلاعات نادرست مستلزم مجازات به میزان حداکثر دو سال زندان است.

بر اساس قانون سوئد، هر فردی که از طریق اجبار غیرقانونی یا بهره برداری از وضعیت آسیب پذیر شخص، او را وادار به ازدواج یا ورود به رابطه ای شبیه ازدواج کند که در کشوری که وارد آن شده، معتبر است، می تواند به دلیل ارتکاب جرم اجبار در ازدواج محکوم شود. ازدواج اجباری مستلزم مجازات به میزان حداکثر چهار سال زندان است. اگر فردی که به ازدواج اجباری در می آید، کمتر از 18 سال سن داشته باشد، عاملان جرم با حداکثر چهار سال زندان برای ازدواج کودکان مواجه می شوند. در موارد مربوط به ازدواج کودکان، هیچ الزامی برای اجبار یا استثمار وجود ندارد. هر فرد دیگری که کودک را وادار کند یا اجازه ازدواج اجباری او را بدهد نیز می تواند به ارتکاب جرم متهم شود.

بنابراین وقتی کودک یا فرد آسیب پذیر به خارج از کشور برده شده، امکان ارتکاب این جرایم حتی در صورتی که ازدواج در کشور دیگری انجام شده باشد، وجود دارد. در سوئد، امکان دریافت معافیت از قانون برای کودکان جهت ازدواج و همچنین امکان به رسمیت شناختن ازدواج های کودکان که در خارج از کشور انجام شده، حذف شده است. در نتیجه، سوئد به رسمیت شناختن ازدواج های کودکان را که در خارج از کشور انجام شده، ممنوع کرده است.

قاچاق انسان

ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و سفرهای گمراه کننده با هدف ازدواج همگی زیرمجموعه جرم بزرگتری به نام قاچاق انسان هستند. این موضوع به این معنی است که مقامات بایستی همیشه مشخص کنند که آیا اقدامات مجرمانه ای که انجام شده، نوعی قاچاق انسان است یا خیر و در این صورت، به جای پیگرد سایر جرایم، قاچاق انسان را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

ختنه دستگاه تناسلی زنان

از سال 1982، تمام انواع ختنه دستگاه تناسلی زنانه روی دختران و زنان در سوئد ممنوع بوده است. در سال 1999، قانون درباره این موضوع سختگیرانه تر شد، به شکلی که حتی اگر جرم ختنه دستگاه تناسلی در جای دیگری رخ داده باشد، فرد مرتکب شونده می تواند در سوئد محکوم شود.

مقامات سوئد مسئول مراقبت و رفاه دختران و زنانی هستند که در معرض ختنه دستگاه تناسلی قرار گرفته اند، صرفنظر از اینکه این عمل در کجا رخ داده است. مقامات سوئد همچنین باید تلاش کنند تا با تمرکز بر افرادی که در خطر قرار گرفتن در معرض ختنه دستگاه تناسلی زنانه هستند، از این کار جلوگیری کنند. اگر این خطر وجود داشته باشد که فردی در معرض ختنه دستگاه تناسلی قرار گیرد، مناسب است که اقداماتی از قبیل اعمال ممنوعیت ترک کشور انجام شود تا امکان بردن کودک به خارج از کشور و انجام جرم در آنجا بر روی او از بین برود.

نیازی به قاعده مجرمیت متقابل نیست

در مورد جرایم ناموسی از قبیل ختنه دستگاه تناسلی و آزار ناموسی، نیازی نیست که این اقدام مجرمانه در کشوری که رخ داده است، به عنوان جرم شناخته شده باشد. مادامی که فرد آسیب پذیر در زمانی که جرم انجام شده است، ارتباطی به سوئد داشته باشد، همین که این جرم تحت پوشش مقررات سوئد قرار دارد، کافی است. همین موضوع برای ازدواج کودکان و ازدواج اجباری نیز صدق می کند. بنابراین، جرایم ناموسی از الزام قاعده مجرمیت متقابل که عمدتاً در مورد جرایم انجام شده در خارج از کشور اعمال می شود، معاف است.

کمک و حمایت در خارج از کشور

اگر شما یا فردی که می شناسید با خشونت و آزار ناموسی در خارج از کشور مواجه است، دفتر امور خارجه می تواند کمک کند. به عنوان مثال، ممکن است شما به خارج از کشور برده شوید و فردی در حال برنامه ریزی برای ازدواج اجباری شما باشد یا شما را در معرض ختنه دستگاه تناسلی قرار دهد.

دفتر امور خارجه

وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها و کنسولگری های سوئد در سایر کشورها مدیریت امور خارجی سوئد را بر عهده دارند. مقامات خارجی بایستی برای ارائه کمک و مشاوره کنسولی به افرادی که در وضعیت اضطراری قرار دارند، همکاری کنند، از جمله افرادی که هنگام حضور در خارج از کشور، در معرض جرم قرار دارند. این موضوع به این معنی است که آنها می توانند اقدامات مختلفی انجام دهند از جمله اینکه به شهروندان و ساکنان سوئد در صورتی که بر خلاف میل خود در خارج از کشور نگه داشته شده باشند، کمک کنند.

وزارت امور خارجه بر روابط سوئد با سایر کشورها و سازمان های بین المللی نظارت دارد. سفارت خانه ها و کنسولگری های سوئد در خارج از کشور می توانند اقدامات مختلف از جمله صادر کردن گذرنامه، انتقال پول و مرتبط کردن قربانیان جرایم با بستگان و مقامات در سوئد به آنها کمک کنند. اگر سوئد سفارت خانه یا کنسولگری در کشور شما نداشته باشد، می توانید از سفارت خانه یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا کمک بگیرید.

شرایط مقررات ممکن است بین کشورها متفاوت باشد که این امر بر کمک های کنسولی که دفتر امور خارجه می تواند ارائه دهد، تأثیرگذار است. آنچه بین همه کشورها مشترک است، این است که خدمات باید به شکلی منسجم، برابر و به شیوه قانونی ارائه شود.

یک راهنمای رفتاری وجود دارد که تشریح می کند چه خدمات کنسولی در شرایط اضطراری در خارج از کشور در دسترس است. این راهنما به زبان های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و عربی در دسترس قرار دارد.

وزارت امور خارجه عمدتاً به عنوان یک رابط بین فرد آسیب پذیر در خارج از کشور و مقامات در سوئد عمل می کند.

در امور کنسولی، می توانید با وزارت امور خارجه، یک سفارت خانه یا یک کنسولگری تماس بگیرید. لینک زیر حاوی اطلاعات تماس و همچنین اطلاعات بیشتر دیگری می باشد.

وزارت امور خارجه دارای یک خط تلفن 24 ساعته است که به عنوان تلفن UD شناخته می شود. در صورتی که قادر به تماس با سفارت خانه یا کنسولگری نبودید، می توانید با تلفن UD تماس بگیرید. با شماره 08-405 50 05 تماس بگیرید.
اگر از سوئد تماس می گیرید، می توانید در طول ساعات اداری، از طریق تلفنخانه دفاتر دولتی با شماره تلفن 08-405 10 00 با واحد کنسولی وزارت امور خارجه در ارتباط باشید.

سفارت خانه ها و کنسولگری ها

از طریق لینک زیر می توانید به لیستی از سفارت خانه ها و کنسولگری های سوئد دسترسی داشته باشید. این لیست به ترتیب حروف الفبا بر اساس کشور مرتب شده است.

چه افرادی می توانند کمک بگیرند؟

وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها و کنسولگری های سوئد تلاش می کنند تا به افرادی که در حال حاضر یا قبلاً خشونت و تهدیدات مرتبط با خانواده را در حین حضور در خارج از کشور تجربه کرده اند، کمک کنند. این موارد اغلب شامل موقعیت هایی می شود که کودکان و نوجوانان به خارج از کشور برده شده و بدون گزینه بازگشت به سوئد، در معرض خشونت و آزار ناموسی قرار می گیرند.

علاوه بر شهروندان سوئدی که در سوئد زندگی می کنند، پناهندگان، افراد بدون کشور و در برخی موارد، شهروندان خارجی که در سوئد زندگی می کنند یا شهروندان سوئدی که در خارج از کشور زندگی می کنند، می توانند از مقامات خارجی سوئد کمک بگیرند.

اگر شما یا فردی که می شناسید در خارج از کشور نگه داشته شده و در معرض هر گونه خشونت و آزار ناموسی یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن است، می توانید از وزارت امور خارجه، سفارت خانه یا کنسولگری کمک بگیرید.

کودکان و بزرگسالانی که در معرض خشونت و آزار ناموسی یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن در خارج از کشور قرار دارند، می توانند از یکی از مقامات خارجی مشاوره بگیرند.

چه کمک هایی می توانید دریافت کنید؟

اگر در معرض جرایم ناموسی یا در خطر قرار گرفتن در معرض آن در خارج از کشور بوده اید، وزارت امور خارجه، سفارت خانه ها یا کنسولگری ها می توانند به شما در بازگشت به سوئد کمک کنند. دفتر امور خارجه می تواند به شما در صدور گذرنامه چه موقت و چه عادی کمک کند. مقامات خارج از کشور همچنین می توانند در زمینه تماس با بستگان، مقامات، شرکت های بیمه و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در سوئد و همچنین تماس با مقامات محلی خارج از کشور کمک کنند.

همچنین می توانید در قالب وام برای سفر به خانه کمک مالی دریافت کنید یا در مورد نحوه انتقال پول از حساب های خود جهت پرداخت هزینه سفر به خانه مشاوره بگیرید. همچنین می توانید در زمینه یافتن یک به اصطلاح وکیل شاکی یعنی نماینده قانونی که در روند رسیدگی قانونی بالقوه، نماینده شما خواهد بود، کمک بگیرید.

مقامات خارجی با مقامات سوئد همکاری می کنند تا کمک هایی را که شما برای برگشت به سوئد نیاز دارید، در اختیار شما قرار دهند.

خودتان چکار می توانید بکنید؟

اگر هنگام سفر به خارج از کشور، قربانی یک جرم هستید، باید در صورت امکان جرم را به پلیس محلی گزارش دهید. اگر آسیب دیده اید، برای درمان به نزدیک ترین بیمارستان یا مرکز مراقبت های بهداشتی مراجعه کنید. این کار از این لحاظ که امکان مستند کردن آسیب را فراهم می کند نیز مفید است.

سازمان هایی که می توانند کمک کنند

علاوه بر مقامات خارجی، سایر سازمان ها نیز می توانند کمک ها و حمایت هایی را به افرادی که در خارج از سوئد در معرض خشونت و آزار قرار گرفته اند، ارائه دهند. اطلاعات تماس برخی از این سازمان ها در بخش زیر آمده است.

GAPF تلفن حمایتی

انجمن ملی Never Forget Pela and Fadime یا GAPF از طریق تلفن حمایتی خود، به ارائه حمایت و مشاوره می پردازد. امکان تماس با آنها در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در تمام طول سال وجود دارد. افراد آسیب پذیر و همچنین بستگان و متخصصان می توانند از این خط تلفن کمک بگیرند. کارکنان مرکز پشتیبانی، افرادی هستند که با تعامل با افراد مقید به ناموس آشنایی کامل دارند. تماس با این تلفن رایگان است و شما می توانید ناشناس باقی بمانید و کارکنان حمایتی، ملزم به حفظ محرمانگی هستند.

Linnamottagningen مرکز پذیرش

مرکز پذیرش Linnamottagningen، مرکزی برای پذیرش نوجوانانی است که در معرض خشونت و آزار ناموسی قرار گرفته اند یا ازدواج اجباری داشته یا در معرض خطر ازدواج اجباری بر خلاف میل و خواسته خود قرار دارند. مرکز پذیرش می تواند هم کمک های ویژه و کوتاه مدت و هم کمک های بلند مدت ارائه کند. مرکز پذیرش هم دارای بخش افراد LGBTQI و هم بخش شایستگی فرهنگی است. مرکز پذیرش Linnamottagningen همچنین برای متخصصانی که با افراد آسیب پذیر مواجه هستند، مشاوره ارائه می دهد. این مرکز پذیرش دارای یک تلفن اضطراری ملی است.

حقوق زنان

حقوق زنان یک مؤسسه غیرانتفاعی با هدف کمک به دختران و پسران و همچنین زنانی است که در معرض خشونت در روابط صمیمی و خشونت و آزار ناموسی بوده اند.

Somaya پناھگاه زنان و دختران

پناهگاه زنان و دختران Somaya یک سازمان غیر انتفاعی است که به دختران، زنان و افراد LGBTQI با پیشینه خارجی که در معرض خشونت شریک زندگی قرار گرفته اند یا در یک محیط مبتنی بر آبرو و شرافت زندگی می کنند، کمک می کند. خدمات چند زبانه Somaya شامل خط تلفن کمک رسانی، چت حمایتی، اقامت حفاظت شده و مرکز فعالیت می شود. کارکنان این مرکز تجربه گسترده ای در زمینه کمک به افرادی دارند که نیاز به محافظت داشته و از آزار و خشونت فرار می کنند.

Terrafem

Terrafem یک سازمان غیرانتفاعی است که مدافع آزادی زنان و دختران از خشونت مردان است. Terrafem دارای یک خط تلفن ملی برای زنان و دختران خارجی است و با افراد محروم زیادی از کشورها و زبان های مختلف ارتباط دارد. علاوه بر این، Terrafem یک سرویس حقوقی آنکال و یک سرویس آنکال ویژه زنان نیز دارد.

حقوق دختران در جامعه، TRIS

TRIS یک سازمان غیر انتفاعی است که با خشونت و آزار ناموسی مقابله می کند. TRIS به بزرگسالان و همچنین کودکان و نوجوانان که در معرض یا در خطر قرار گرفتن در معرض خشونت و آزار ناموسی هستند، کمک می کند. در TRIS، تخصص لازم برای رفع نیازهای کودکان و نوجوانانی که دچار کم توانی ذهنی هستند، وجود دارد. TRIS دارای خدمات مختلفی از جمله یک تلفن حمایتی به نام تلفن ویژه TRIS می باشد. این سازمان همچنین اقامت موقت یا حفاظت شده را برای افراد آسیب پذیر فراهم می کند.

RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش

مرکز پذیرش RFSL Stödmottagning فعالیت های حمایتی برای افراد LGBTQ که در معرض آزار، تهدید و خشونت قرار گرفته اند، انجام می دهد. بستگان و دوستان افراد LGBTQ که در معرض خشونت قرار گرفته اند، و همچنین متخصصانی که جزء جمعیت هدف محسوب می شوند نیز می توانند به این مرکز مراجعه کنند. تمام با مرکز پذیرش حمایتی رایگان است و امکان ناشناس باقی ماندن وجود دارد.

چت حمایتی عشق آزاد است

Rädda Barnen دارای یک چت حمایتی به نام عشق آزاد است، می باشد. این چت برای کودکان و نوجوانانی است که به دنبال حمایت و راهنمایی در خصوص موضوعات متنوع مرتبط با ناموس هستند. این چت توسط افراد غیرانتفاعی اداره می شود. در اینجا کودکان و نوجوانان می توانند سؤالاتی در مورد موضوعات مختلف از قبیل حقوق، خشونت و آزار ناموسی، محدودیت ها و ازدواج اجباری و غیره مطرح کنند.

Amelmottagningen

Amelmottagningen در Södersjukhuset در استکهلم، دختران و زنانی را که در معرض ختنه دستگاه تناسلی قرار گرفته اند، پذیرش می کند. این مرکز پذیرش دارای کارکنان زن است و تمام افراد دارای وظیفه حفظ محرمانگی هستند.

مرکز پذیرش Vulvamottagningen

مرکز پذیرش Vulvamottagningen در Angered's Närsjukhus در Gothenburg کلینیک برای بیمارانی است که در معرض ختنه دستگاه تناسلی زنانه قرار گرفته اند.

ویژه متخصصان

وزارت امور خارجه دارای یک بخش تعارضات خانوادگی است که در موارد شامل اجبار خانوادگی از جمله جرایم ناموسی می تواند به متخصصان کمک کند. برای ارتباط با این بخش می توانید با شماره 08-405 55 88 تماس بگیرید.
وقتی موضوع کودکان مطرح می شود، وزارت امور خارجه بر همکاری با بخش خدمات اجتماعی شهرداری اتکا می کند. خدمات اجتماعی این قدرت و اختیار را دارد که فعالیت های تحقیقاتی انجام دهد و به عنوان مثال برای اینکه وزارت امور خارجه بدون رضایت سرپرست، گذرنامه موقت صادر کند، به مجوز خدمات اجتماعی نیاز است.

اطلاعات بیشتری کسب کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفتر امور خارجه و کمک هایی که می تواند در صورت وقوع خشونت و آزار ناموسی در خارج از کشور ارائه دهد، می توانید به صفحه وب مدیریت خارجی در مورد اجبار خانوادگی مراجعه نمایید.

قانون چه می گوید؟

برای حفاظت از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در برابر خشونت و آزار، قوانین و مقررات ملی و بین المللی وجود دارد. کودکان و نوجوانان نیز از همان حقوق بزرگسالان برخوردارند اما آنها همیشه از فرصت های مشابه برای حفاظت از این حقوق برخوردار نیستند. در نتیجه، کودکان و نوجوانان در قانون به عنوان کسانی که واقعا مستحق حفاظت و حمایت هستند، دیده شده اند.

در بخش زیر، خلاصه ای از برخی قوانین بین المللی در این حوزه همراه با لینک هایی به قوانین حقوقی مختلف برای کسانی که می خواهند اطلاعات بیشتری کسب کنند، آمده است.

کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

کنوانسیون استانبول، یکی از کنوانسیون های شورای اروپا در مورد جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، در تاریخ 1 آگوست 2014 در سوئد اجرایی شد. هدف اصلی این کنوانسیون حفاظت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت و جلوگیری، پیگرد و از بین بردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است. دختران زیر سن 18 سال نیز به عنوان زن در نظر گرفته می شوند. خشونت خانگی به عنوان خشونت فیزیکی، جنسی، روانی یا مالی در نظر گرفته می شود که درون خانواده یا در خانه رخ می دهد.

این کنوانسیون در مورد جرایم ناموسی بیان می کند که ازدواج کودکان و ازدواج اجباری باید ممنوع شود. ازدواج هایی که تحت اجبار شکل گرفته اند بایستی بدون ایجاد مشکلات بی مورد برای قربانی، قابل ابطال، لغو یا انحلال باشند. اعضا باید برای اقدامات عمدی خشونت فیزیکی یا جنسی، نقض جدی عزت نفس شخصی یک فرد از طریق تهدید یا اجبار و ختنه دستگاه تناسلی زنانه، مجازات تعیین کنند.

بر اساس مفاد 12 و 42 این کنوانسیون، مواردی از قبیل فرهنگ، رسوم، مذهب، سنت یا به اصطلاح شرافت ناموسی نمی تواند برای توجیه اقدامات خشونت بار مورد استفاده قرار گیرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، تمام افراد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردارند. این موضوع برای تمام افراد، چه کودک و چه بزرگسال صدق میکند.

این اعلامیه عمومی به عنوان چارچوبی برای تلاش کشورهای عضو در زمینه حقوق بشر محسوب میشود. تقریباً تمام کشورهای جهان این اعلامیه را به عنوان توافقنامهای الزامآور بین دولت و مردم پذیرفتهاند. در نهایت این وظیفه دولت سوئد است که اطمینان حاصل کند حقوق بشر رعایت میشود.

این اعلامیه از 30 ماده تشکیل شده است که به آزادیها و حقوق اساسی و جهانی میپردازد. ماده 16 این اعلامیه بر حق بزرگسالان برای ازدواج و تشکیل خانواده تأکید کرده و همچنین این واقعیت را که مردان و زنان بایستی در تمامی مراحل ازدواج یعنی قبل از ازدواج، در طول ازدواج و بعد از طلاق حقوق برابر داشته باشند، بیان میکند. ازدواج تنها در صورتی معتبر است که هر دو طرف آزادانه و به طور کامل نسبت به آن رضایت داشته باشند.

کنوانسیون اروپا برای حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی

کنوانسیون اروپا برای حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی یا ECHR، تضمین آزادیها و حقوق مشخص شده در کنوانسیون برای تمام افراد را به الزامی اساسی برای کشورهای امضا کننده کنوانسیون تبدیل میکند. این حقوق شامل موارد مختلفی از قبیل حق زندگی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از حریم خصوصی و حفاظت از زندگی خانوادگی و حق ازدواج میشود.

دستورالعمل قربانیان جرایم اتحادیه اروپا

پارلمان و شورای اروپا در 25 اکتبر 2012 دستورالعمل 2012/29/EU را که حداقل استانداردها در زمینه حقوق قربانیان جرایم و حمایت برای حفاظت از آنها را تعیین میکرد، به تصویب رساند. هدف از این دستورالعمل اطمینان از این موضوع بود که قربانیان جرایم، اطلاعات، حمایت و حفاظت و همچنین حق مشارکت در روندهای رسیدگی کیفری که مربوط به آنها است، دریافت میکنند. بر اساس این دستورالعمل، قربانیان جرایم باید به رسمیت شناخته شده و با احترام و توجه، بر اساس شرایط فردیشان، به شیوهای حرفهای و بدون تبعیض با آنها رفتار شود.

کنوانسیونهای Hague و مقررات بروکسل

چندین کنوانسیون بینالمللی وجود دارد که در زمینه جرایم ناموسی خارج از کشور دارای اهمیت هستند. از طریق لینکهای زیر میتوانید چندین قانون حقوقی بینالمللی دیگر را مشاهده کنید.

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل که با عنوان کنوانسیون حقوق کودک نیز شناخته می شود، یک ابزار حقوقی بین المللی است که به تمام کودکان اعمال می شود. هر فردی که زیر سن 18 سال باشد، کودک محسوب می شود.

تمام کودکان دارای حقوق برابر هستند و به یک اندازه ارزش دارند. این موضوع صرفنظر از اینکه کودک اهل کجاست، از چه مذهبی پیروی می کند یا سایر شرایط، صدق می کند.

اصل بهترین منفعت کودک، نقطه حرکت اصلی است و به این معنا است که آنچه برای کودک، بهترین است بایستی در تمام مسائل مربوط به کودک در نظر گرفته شود.

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، تمام کودکان از حقوق مختلفی از جمله موارد زیر برخوردارند:

  • زندگی و عزت نفس شخصی
  • آزادی، فراغت، تحصیل و رشد،
  • حریم خصوصی و قادر بودن به انتخاب افرادی که می خواهد با آنها باشد،
  • محافظت شدن در برابر تمام اشکال خشونت فیزیکی و روانی،
  • محافظت شدن در برابر اقدامات سنتی که به کودکان آسیب می زند و
  • تأثیرگذاری بر زندگی خود و مشارکت در تصمیماتی که بر آنها تأثیر دارد.