جرایم ناموسی

خشونت و آزاری که به اسم ناموس انجام می شود، جرمی جدی است که می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. در این بخش اینکه خشونت و آزار ناموسی چیست و می تواند شامل چه چیزهایی شود، تشریح شده است. اگر خود را بشناسید، می توانید در مورد آزادی و حقوقی که دارید و همچنین مکان هایی که می توانید از آنها برای دریافت حمایت و حفاظت استفاده کنید، مطالعه نمایید. همچنین اطلاعات خاصی برای دوستان و اعضای خانواده قربانیان جرایم ناموسی وجود دارد. برای کسانی که با افراد آسیب پذیر مواجه می شوند، اطلاعاتی در مورد نشانه های مختلف در معرض آسیب بودن، قوانین محلی و محل هایی که می توانید در صورت مظنون بودن به وقوع جرم ناموسی، از آنجا کمک بگیرید، وجود دارد.

خشونت و آزار ناموسی یا جرم ناموسی می تواند شامل جرایم مختلفی از قبیل تهدید، حمله و جرایم غیرقانونی شامل ازدواج کودکان و انواع جرایم جنسی مختلف باشد. از 1 ژوئن 2022، آزار ناموسی نیز، جرم کیفری محسوب می شود.

وقتی موضوع جرایم ناموسی مطرح می شود، نه تنها جرایمی که در سوئد رخ داده، می تواند منجر به مجازات برای فرد مرتکب شونده و باز پس گیری حقوق قربانیان شود. حتی جرایمی که در خارج از کشور انجام می شود نیز، ممکن است در سوئد پیامدهای قانونی به همراه داشته باشد، از جمله والدینی که کودکی را به خارج از کشور می برند تا او را به ازدواج فردی دیگر دربیاورند.

در بخش های بعدی، می توانید در مورد اینکه جرم ناموسی چیست و انگیزه های رایج آن چه مواردی است، اطلاعات بیشتری کسب کنید. همچنین اطلاعاتی در مورد جدیدترین تغییرات در قوانین منطقه که با هدف تقویت اقدامات حفاظتی در برابر خشونت و آزار ناموسی انجام شده است، وجود دارد.
این اطلاعات همچنین شامل توصیه هایی در این زمینه است که قربانیان، اعضای خانواده و دوستان آنها از کجا می توانند حمایت و کمک دریافت کنند و همچنین اینکه متخصصان برای مقابله با جرایم ناموسی چه اقداماتی می توانند انجام دهند. این صفحه علاوه برا ارائه اطلاعاتی در مورد حقوق کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، لینک هایی برای دسترسی به اطلاعات کامل در مورد موضوعات مختلف از جمله دریافت غرامت ارائه می کند.