برای کسانیکه افشا شده اند

هر کس حق دارد خودش باشد و مطابق خواسته های خود زندگی کند. این یک حق اساسی است که اطفال و بزرگان به طور یکسان از آن برخوردار استند. این برای همه، صرف نظر از وابستگی خانوادگی یا محل تولد و تربیت، صدق می کند.

آزادی برای تبدیل شدن به آن شخص که آرزو آن را دارید

والدین مسئوولیت حمایت و رهنمایی اولاد خود را دارند تا اولاد شان بتوانند در زندگی موفق شوند. والدین در مورد تصمیم های اولاد خود حق نظر داشتن را دارند. آنچه را والدین تصمیم های خوب می دانند، از یک خانواده به خانواده دیگر متفاوت بوده می تواند. ممکن به پیشینه والدین بستگی داشته باشد، مانند رسم و رواج های که با آن بزرگ شده اند. مهم نیست که والدین شما چه ارزش ها و رسم و رواج های دارند، تا زمانیکه توانایی این را دارید که تبدیل به آن شخص شوید که در کودکی ارزو آن را داشتید.

هر چه عمر فرد زیاد باشد، باید ازادی و فضای بیشتری برای تصمیم گیری داشته باشد. توانایی نوجوانان برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر در قبال زندگی و تصمیمات خود شان نسبت به اطفال کوچک جنبۀ مهم و حیاتی در مسیر آنها به سوی بزرگسالی است.

در شماری از فامیل ها، اطفال و نوجوانان آزادی بیشتر را دریافت نمی کنند و در نتیجه فضای لازم برای تبدیل شدن به یک شخص و فردی که می خواهند باشند، را ندارند. شماری از اطفال و نوجوانان باور دارند که آزادی آنها با افزایش سن کاهش می یابد و فامیل آنها را از تصمیم گیری مستقل منع می کنند. ممکن والدین تصمیم بگیرند که اولاد شان چه قسم لباس بپوشند، در کدام صنف ها شرکت کنند و با که وقت بگذرانند.

یک فیلم دربارۀ خشونت و ظلم ناموسی (به زبان سویدنی)

Devin Rexvid یک استاد ارشد در پوهنتون استکهلم است و همچنان یک محقق است. او در این فیلم تشریح میکند که خشونت و ظلم ناموسی چیست، از کدام چیزها تشکیل شده و خود را چگونه نشان داده می تواند. او همچنان در بارۀ حمایت ها و کمک های موجود برای افراد آسیب پذیر صحبت می کند.

10,34

شما حق مکتب رفتن را دارید

اطفال و نوجوانان حق تعلیم را دارند. این بدین معناست که همه اطفال باید اجازۀ به مکتب رفتن را داشته باشند. همچنان به این معناست که همه اطفال باید اجازه داشته باشند در تمام درسها اشتراک کنند، حتی اگر والدین آن را نخواهند. در سویدن یک چیز به نام مکتب جبری وجود دارد. اطفال به عنوان یک بخش از تعلیم جبری ملزم به حضور در تمام کلاس ها از کودکستان تا صنف نهم استند. هم مکتب و هم والدین مسئوول اطمینان از حضور طفل در تمام دروس مکتب ابتدایه استند.

شماری از والدین نمی خواهند که اولاد و نوجوانانشان در برخی از درس ها شرکت کنند. بطور مثال، این می تواند در مورد جمناستیک مکتب یا آموزش جنسی باشد. اما والدین نباید مانع حضور فرزندانشان در کلاس شوند.

آزادی داشتن برای عاشق شدن هر کسی که میخواهید

هر کس حق دارد عاشق هر کس می خواهد باشد. همچنان مطلب این هم است که شما این آزادی را دارید که انتخاب کنید چگونه و با چه کسی می خواهید زندگی کنید. فامیل شما نباید همسر یا هم اتاقی شما را انتخاب کنند. فامیل شما نمی تواند این را کنترل کنند که با که استید. فامیل همچنان اجازه ندارد که به شما بگوید با که ازدواج کنید و یا شما را مجبور به ازدواج برخلاف میل خودتان کنند. شما این آزادی را دارید که خودتان تصمیم بگیرید که آیا در آینده میخواهید ازدواج کنید و اگر چنین است، با که ازدواج کنید.

ازدواج کودکان و ازدواج اجباری

اگر برخلاف میل خود ازدواج کنید، زیرا پدر و مادر یا یک شخص دیگر از شما چنین می خواهد، این ازدواج با رضایت تلقی نمی شود. کسی بر شما فشار آورده یا شما را مجبور کرده نمی تواند، چه از طریق تهدید یا خشونت یا مثلاً با تلاش برای ایجاد احساس گناه در شما در صورت عدم بله گفتن به خواسته های او.

علاوه بر این، برای والدین یا دیگران این ممنوع است که شما را در یک کشور دیگر به ازدواج بدهند. این فرق نمی کند که چنین ازدواج در آن کشور مجاز باشد. ازدواج کودکان و ازدواج اجباری هر دو در سویدن جرم قانونی است. همچنان پلان گذاری و آماده گیری گرفتن برای دادن یک اولاد یا انجام این کار برخلاف میل یک شخص، جرم است.

اگر نگران ازدواج یا ازدواج یک خواهر یا برادر، دختر/پسر کاکا/ماما/خاله/عمه یا دوست خود استید، باید به یک فرد مورد اعتماد اطلاع دهید. هرکسی که در خطر ازدواج اجباری قرار دارد حق دارد که از حمایت و کمک جامعه مستفید شود. پولیس و خدمات اجتماعی حمایت و کمک کرده می توانند.

اگر نمی دانید با که تماس بگیرید، می توانید با سازمان هایی مانند مرکز پذیرش Linnamottagningen، خانۀ امن زنان Somaya و خانۀ امن یا Terrafem تماس بگیرید، که از افرادی که در معرض خطر ازدواج استند یا ظلم ناموسی را تجربه می کنند، حمایت می کنند. عملیات Terrafem می تواند به چندین زبان کمک و حمایت ارائه می کند.

اگر پولیس مشکوک باشد که یک فامیل در حال پلان گذاری و آمادگی برای ازدواج اجباری یا ازدواج کودک است، باید تحقیقات خود را آغاز کند. صرف نظر از این که جرم جنایت را به پولیس گزارش داده و حتی اگر خود قربانی مایل به گزارش حادثه نباشد، نیز صدق می کند. در رابطه با تحقیقات، یک ارزیابی انجام می شود تا مشخص شود که قربانی شاید به کدام نوع حفاظت نیاز دارد.

حق انتخاب جنسیت خود را دارید

در فامیل های که به دلیل استانداردهای ناموسی کنترل وجود دارد، معمولاً جنسیت اطفال و نوجوانان در آن تنظیم می شوند. فامیل تعیین می کند که فرزندان و نوجوانان فامیل با کدام افراد معاشرت کرده می توانند. در بسیاری از خانواده ها، تمایلات جنسی جنسیت به غیر از دگرجنس گرایی به دلیل کنترل پذیرفته نمی شود. در نتیجه، بسیاری از افراد که خود را همجنس گرا، دوجنس گرا، تراجنسیتی یا دگرباش می شناسند، مجبور می شوند تمایل جنسی یا جنسیت خود را از فامیل های خود پنهان کنند تا در معرض ظلم، تهدید و خشونت قرار نگیرند.

فامیل می تواند اطفال و نوجوانان را که با تمایلات جنسی یا جنسیت خودشان زندگی می کنند، با تهدید حذف از فامیل، پلان گذاری برای ازدواج های اجباری، یا تلاش برای تغییر تمایل جنسی یا جنسیت از طریق سوء استفاده جنسی مجازات کند. تلاش برای تغییر زمانی اتفاق می افتد که یک فرد مجبور می شود یا تحت تأثیر قرار می گیرد تا تمایل جنسی، هویت جنسی یا بیان جنسیت خود را تغییر دهد. این از طریق به اصطلاح "تداوی" مانند روان درمانی یا ادویه انجام می شود.

افرادی که به دلیل کنترل خانواده یا نسبی نمی توانند هویت یا تمایلات جنسی خود را حفظ کنند، ممکن به حمایت پولیس و خدمات اجتماعی نیاز داشته باشند. اگر احساس خطر می کنید یا اگر نگران یک شخص دیگر استید با پولیس تماس بگیرید. در قضایای عاجل باید با شمارۀ عاجل 112 تماس بگیرید. اگر خطر فوری وجود ندارد، به مرکز پولیس مراجعه کرده می توانید یا با شمارۀ تلیفون 114 14 با پولیس تماس بگیرید.

اگر به حمایت و مشاوره نیاز دارید، شما با مرکز پذیرشRFSL Stödmottagning تماس گرفته می توانید. همچنان می توانید با حمایت گفتگو Save the Children (مصئونیت کودکان) «عشق رایگان است» تماس بگیرید.

محافظت در برابر ختنۀ زنان

ختنۀ زنان برای کنترل تمایلات جنسی دختران و زنان در برخی از فامیل هایی که در فرهنگ ناموسی زندگی می کنند، استفاده می شود. در سویدن پلان کردن و انجام ختنۀ زنان غیرقانونی است و کسانی که این کار را انجام می دهند، مجازات شده می توانند. ختنۀ زنان تنها در داخل سویدن غیرقانونی نیست؛ بلکه بردن طفل به یک کشور دیگر برای ختنه کردن در آن کشور غیرقانونی است. اینکه آیا ختنه زنان در آن کشور جواز دارد یا خیر، مهم نیست.

ختنۀ زنان عبارت است از برداشتن تمام یا بخشی از لبه های خارجی، لبه های داخلی یا کلیتوریس از آلت تناسلی دختر. ختنۀ زنان برای فرد قربانی مضر و بسیار زیاد خطرناک است. زنانیکه ختنه شده اند، ممکن عوارض مختلف جسمی را تجربه کنند که برخی از آنها شاید در طول زندگی ادامه داشته باشد.

ین یک حق انسانی است که اطفال نباید در معرض هیچ گونه خشونت قرار بگیرند. ختنۀ زنان یک مظهر خشونت است. این هم خشونت فزیکی و هم خشونت روانی است که به دلیل آسیب است که قربانی در نتیجۀ آزار آن را تجربه می کند. ختنۀ زنان همچنان می تواند یک نوع از خشونت جنسی باشد که به منظور کنترل جنسی انجام شود.

مسایل های از مسائل عبارتند از:

  • داشتن رابطه جنسی سخت و دردناک است،
  • رد قربانی با درد قاعدگی و بوی نامطبوع مشکل دارد،
  • سکارهای ختنه ناراحت کننده است و نشستن را سخت می کند و
  • فرد قربانی در ادرار کردن مشکل دارد.

ختنه کردن اندام تناسلی زنان نیز می تواند به دلیل ترس قربانی و خاطرات ناخوشایند این عمل باعث به مشکلات روانی شود.

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک یک معاهده ای است که در قوانین سویدن گنجانده شده است. کنوانسیون حقوق کودک برای همه کودکان صرف نظر از سن، ملیت یا محل سکونت تطبیق می شود. اطفال همه افراد زیر 18 سال هستند.

در تمام تصمیم های مربوط به طفل باید به بهترین منافع کودک توجه شود. در مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و یکی از اصول اساسی کنوانسیون است.

مادۀ 12 بیان می دارد که آنعده اطفال برای تشکیل نظریات خود بلوغیت کافی را دارند، حق دارند که در مسائل مربوط به خود نظرات خود را در آزادانه بیان کنند. متناسب با افزایش سن و سطح بلوغیت طفل، نظرات طفل باید تاثیر بیشتر بر زندگی خود طفل بگذارد.

مادۀ 19 کنوانسیون حقوق کودک از کشورهای عضو میخواهد که کلیه اقدامات مناسب را برای محافظت از کودکان در برابر انواع خشونت جسمی یا روانی، صدمه، سوء استفاده، غفلت، یا استثمار از جمله سوء استفاده جنسی انجام دهند.

علاوه بر این، کنوانسیون حقوق کودک قرار دادن اطفال در معرض اعمال مضر را ممنوع کرده است.

طفلی که مجبور به ترک محیط خانه خود می شود باید از حق حمایت و حمایت ویژه از سوی دولت برخوردار باشد و کشورهای عضو کنوانسیون باید اطمینان حاصل کنند که مراقبت های جایگزین در دسترس است. این از ماده 20 مشهود است.

کمک قابل دسترسی است

کودکان و نوجوانان حق دارند که به خاطر خودشان بودن، مجازات نشوند. مجازات یک شخص به این دلیل که اصول یا رسم و رواج فامیلی گرایش جنسی، لباس یا انتخاب دوستان او را تایید نمی کند، قابل قبول نیست و غیرقانونی بوده می تواند. اگر احساس می کنید که یکی از اعضای فامیل یا یک تن از خویشاوندان شما را کنترل یا تهدید می کند، یا اگر در بارۀ یک شخص دیگر نگران استید، اگر به یک شخص قابل اعتماد بگوئید، برای شما سودمند خواهد بود.

اگر نمی خواهید یا نمی توانید با یک دوست نزدیک یا یکی از اعضای فامیل صحبت کنید، می توانید با یک سازمان تماس بگیرید که به افراد و اشخاص کمک می کنند، که فامیل های شان آنها را کنترل یا تهدید می کنند. در ذیل معلومات تماس برای سازمانهای مختلف ارائه شده، که می توانند کمک و حمایت کنند.

اگر فکر می کنید که قربانی جنایت شده اید، می توانید با تماس با شمارۀ 114 14 تماس بگیرید، هم به مرکز پولیس بروید. اگر در خطر فوری استید، باید با شمارۀ عاجل 112 تماس بگیرید. لازم نیست که شما بدانید، آنچه که برای شما اتفاق افتاده یک جرم ؛ زیرا این مسئولیت پولیس است که گزارش شما را بررسی کند.

همیشه می توانید از پولیس یا خدمات اجتماعی در شاروالی محل زندگی خود درخواست کمک و محافظت بکنید.

هر کسی که قربانی جنایت شده است مستحق جبران خسارت است و این شامل شما به عنوان قربانی یک جرم ناموسی نیز می شود. در نتیجۀ سخت تر شدن قوانین درین اواخر، در حال حاضر امکان دریافت بیشتر جبران خسارت برای جرایم ناموسی وجود دارد نسبت به جرم که انگیزۀ یا شرایط ناموسی نداردرا نتوان با زمینۀ ناموسی مرتبط کرد.

شما درینجا حمایت و کمک دریافت کرده میتوانید

ادارۀ پولیس

ادارۀ پولیس پس از دریافت گزارش جریم گزارش شده، به بررسی آنها می پردازد. اگر به یک شخص نیاز دارید که در مورد آنچه تجربه شما کرده اید با او صحبت کنید، ادارۀ پولیس می تواند شما را به فعالیت های بیشتر معرفی کند. در صورت تهدید یا قرار گرفتن در معرض خشونت، پولیس از شما محافظت کرده می تواند.

خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی هر شاروالی مسئول ارائه کردن کمک و حمایت به قربانیان جرم و فامیل های قربانیان است. در ذیل یک لینک به وبسایت شاروالی ها و مناطق سویدن ارائه شده است که معلومات تماس با شاروالی شما را دارد.

خط تلیفون ویژۀ حمایت GAPF

اتحادیۀ ملی هرگز فراموش نکردن پلا و فادیم (National Association of Never Forget Pela and Fadime ، GAPF) از طریق خط تلیفون ویژۀ خود حمایت و مشاوره ارائه می کند. این ادارۀ در طول سال، 7 روز در هفته 24 ساعت در روز باز است. افراد آسیب پذیر و همچنان بستگان و متخصصان از خط تلیفون ویژه کمک گرفته می توانند. درین مرکز حمایت افرادی کار می کنند که عادت به تعامل با افراد دارای فرهنگ ناموسی و غیرت را دارند. تماس با خط تلیفون رایگان است، شما می توانید ناشناس بمانید و کارکنان پشتیبانی موظف به حفظ محرمیت هویت استند.

مرکز پذیرش Linnamottagningen

مرکز پذیرش Linnamottagningen یک مرکز پذیرایی از نوجوانان است که در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته اند یا ازدواج کرده اند یا در معرض خطر ازدواج بر خلاف میل خود هستند. این مرکز پذیرش هم به صورت عاجل و هم در دراز مدت کمک کرده می تواند. این مرکز پذیرش هم شایستگی LGBTQI و هم فرهنگی را دارد. مرکز پذیرش Linnamottagningen همچنان می تواند به متخصصان که با افراد آسیب پذیر روبرو می شوند مشاوره دهد. مرکز پذیرش شمارۀ عاجل تلیفون در سراسر کشور را دارد.

گفتگو یا چت حمایت "عشق رایگان است"

Rädda Barnen یک چت حمایت به نام عشق رایگان است را اداره می کند. این چت یا گفتگو برای اطفال و نوجوانان است که در موضوعات ناموسی به حمایت و رهنمایی ضرورت دارند. این چت توسط افراد غیر انتفاعی اداره می شود. در اینجا، کودکان و نوجوانان می توانند سوالات خود را در مورد حقوق، خشونت و ظلم ناموسی، محدودیت ها و ازدواج های اجباری و سایر موضوعات مطرح کنند.

مرکز پذیرش RFSL Stödmottagning

مرکز پذیرش RFSL Stödmottagning فعالیت های حمایت را برای افراد LGBTQ که در معرض آزار، تهدید و خشونت قرار گرفته اند، انجام می دهد. از خویشاوندان و دوستان افراد LGBTQ که قربانی خشونت شده اند و همچنان افراد مسلکی که در گروه هدف قرار می گیرند، نیز استقبال می شود. تماس با این مرکز حمایت رایگان است و امکان ناشناس ماندن وجود دارد.

پناهگاۀ زنان و پناهگاۀ دختران Somaya

پناهگاه زنان و دختران Somaya یک سازمان خیریه یا غیرانتفاعی است که به دختران، زنان و افراد LGBTQI دارای پیشینۀ تابعیت خارجی استند و در معرض خشونت شریک جنسی نزدیک استند یا در محیطی آبرومند زندگی می کنند، کمک می کند. Somaya عملیات خود را به چندین زبان ارائه می کند و شامل خط تلیفون کمک، چت یا گفتگو حمایت، خانۀ امن و مرکز فعالیت است. کارمندان این نهاد تجربۀ فراوان در کمک به افراد نیازمند حفاظت و فرار از ظلم و خشونت دارند.

Terrafem

Terrafem یک سازمان غیرانتفاعی است که از آزادی دختران و زنان از خشونت مردان دفاع می کند. Terrafem یک شمارۀ تلیفون ملی برای دختران و زنان اتباع خارجی دارد و با افراد محروم از کشورها و زبان های مختلف تماس دارد. علاوه بر این، Terrafem خدمات قانونی از طریق تماس و یک سرویس زنانه را نیز ارائه می کند.

حقوق دختران در جامعه (Girls' Rights in Society, TRIS)

TRIS یک سازمان خیریه است که با خشونت و ظلم ناموسی مبارزه می کند. TRIS به بزرگسالان و همچنین اطفال و نوجوانان که در زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دارند یا در معرض خطر قرار گرفتن استند، کمک می کند. در TRIS، یک تخصص برای رفع نیازهای اطفال و نوجوانان دارای ناتوانی ذهنی وجود دارد. -از جمله خدمات دیگر TRIS یک تلیفون حمایت، خط تلیفون TRIS، را فراهم کرده است. این سازمان همچنان برای افراد آسیب پذیر پناهگاۀ موقت یا امن را نیز فراهم می کند.

کمپاین معلومات و مواد

در ماه جون سال 2022، یک کمپاین ملی معلومات در مورد چارچوب قانونی و وسایل مبارزه با خشونت و ظلم ناموسی راه اندازی شد. مخاطبان هدف شامل اطفال و نوجوانان آسیب پذیر، فامیل ها و دوستان آنها و همچنان افراد مسلکی استند که با اطفال و نوجوانان کار می کنند. محتوا آنرا از hedersfortryck.se داونلود کرده می توانید و از طریق تعدادی زیادی از کانال ها و دستگاه ها قابل دسترسی است. این کمپاین را در رسانه های اجتماعی، بیلبوردهای دیجیتال و در شهرهای بزرگ در ترانسپورت عامه مشاهده کرده می توانید.