اگر با قربانیان جرایم ناموسی روبر شوید

در صورت روبرو شدن با اطفال و نوجوانان که شاید در معرض خشونت و ناموسی قرار گیرند، شما یک نقش مهم را ایفا می کنید. این تا یک حد در بارۀ شناسایی آسیب پذیری و تا یک حد در بارۀ محافظت از آسیب پذیر است.

اطفال و نوجوانان که در معرض جرایم ناموسی قرار گرفته اند یا مجبور استند که تحت کنترل شدید در شرایط ناموسی زندگی کنند، ممکن اندوۀ عاطفی شدید را تجربه کنند. سخت تر شدن محدودیت ها با بالا رفتن سن طفل معمول است. اگر بحیث یک بزرگسال شک دارید که یک طفل در مجاورت شما در محیط با فرهنگ ناموسی زندگی می کند، باید به شاخص های مختلف خشونت و ظلم توجه زیادی داشته باشید.

تعریف خشونت و ظلم ناموسی

خشونت و ظلم ناموسی از این جهت متمایز می شود که چندین نفر، اساساً از خویشاوندان نزدیک، می توانند اعمال کنترل و خشونت را بالای یک یا چند زن و دختر اعمال کنند. مفهوم ناموس در ارزش های مردسالارانه و غیرقانونی ریشه های عمیق دارد و برای توجیه خشونت و ظلم علیه مردان و پسران جوان، به ویژه اعضای گروه LGBT یا دگرباشان جنسی استفاده شود.

(به زبان سویدنی)

نشانه های آسیب پذیری در دختران و زنان

شماری از شاخص ها وجود دارند که نشان دهندۀ که یک فرد که از نظر بیولوژیکی زن است یا خود را زن می شناسد، در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته یا فعلاً زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دارد. نظر به مجرد بودن یا متاهل بودن دختر یا زن، این علایم و نشانه ها متفاوت می باشد.

چند مثال از علایم و نشانه ها برای دختران و زنان مجرد می تواند قرار ذیل است:

 • مجبور است که بلافاصله بعد از مکتب به خانه برود و اجازه نداشته باشد که در اوقات فراغت یا فعالیت های خارج از نصاب داشته باشد،
 • اجازۀ صحبت با پسران یا کارمندان طبقۀ مرد در مکتب را ندارد،
 • باید به یک طریقۀ خاص لباس بپوشد،
 • نگرانی داشتن از اینکه بودن از اینکه برادر، بچۀ کاکا/عمه/ماما/خاله یا دیگر قوم و خویش، همسایه یا هموطن او را در حال انجام دادن کارهای ببیند که در مکتب یا خارج از خانه اجازۀ انجام دادن آنرا ندارد،
 • اجازۀ نداشتن برای اشتراک در همه فعالیت های اجباری مکتب مانند شنا، تمایلات جنسی، رضایت و روابط و سفرهای مکتب با ماندن شبانه،
 • داشتن اضطراب و نگرانی پیش از رخصتی های تابستانی، سفر به وطن یا به خانه رفتن قوم و خویش در سویدن،
 • داشتن سوالات در مورد ختنۀ زنان (FGM)، معاینۀ بکارت یا جراحی پردۀ بکارت و
 • ترس داشتن از اینکه معلومات مربوط به صحت باروری او، بطور مثال در بارۀ جلوگیری از حاملگی یا سقط جنین، زیر توجه فامیل قرار گیرد.

علایم نشانه های که نشان می دهد یک زن متأهل در شرایط فرهنگ ناموسی زندگی می کند، ممکن قرار ذیل باشد:

 • نگرفتن طلاق
 • اجازۀ کار کردن یا استفاده از امور مالی خود را نداشتن،
 • اجازۀ انتخاب لباس خود را نداشتن،
 • اجازۀ نداشتن گشتن به تنهایی در مکان های عامه،
 • مجبور شده اند که دیگران را زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دهند
 • اجازه نداشتن معاشرت و رفت آمد با مردان خارج از فامیل.

نشانه های آسیب پذیری در بچه ها و مردان

حتی افراد که از نظر بیولوژیکی بحیث یک پسر و مرد در نظر گرفته می شوند، در معرض خشونت و ظلم ناموسی در معرض خطر قرار گرفته میتوانند، و شاخص های خاص از آسیب پذیری وجود دارد که باید این شاخص ها را بشناسید.

شماری از علایم و نشانه ها در بچه ها و مردان مجرد عبارتند از:

 • اجازه نداشتن گرایش یا هویت جنسی غیر از دگرجنس گرایی،
 • قربانی ازدواج اجباری شدن،
 • امتناع از برآورده کردن توقعات و خواسته ها برای کنترل خواهران و سایر قوم و خویش زن در کودکستان، مکتب و در اوقات فراغت،
 • امتناع از برآورده کردن انتظارات و خواسته ها برای مجازات یک مرد خارج از فامیل که با یک خویش زن نزدیک رابطه داشته است و
 • زیر تهدید، تجاوز، خشونت، تحقیر، بیجا شدن، تربیت یا ازدواج در صورت عدم تایید خواسته های که از یک مرد در چارچوب ناموس و غیرت آن گروهی می شود.

علایم نشانه های که نشان می دهد یک مرد متأهل در شرایط فرهنگ ناموسی زندگی می کند، ممکن قرار ذیل باشد:

 • نمی تواند که شریک زندگی شانرا خودش انتخاب کند،
 • نگرفتن طلاق
 • امتناع از برآورده کردن توقعات و مسئولیت ها برای تنبیه خویش زن نزدیک یا مردی که خویش زن نزدیک با او رابطۀ خارج از ازدواج داشته است،
 • امتناع از برآورده کردن توقعات و خواسته های قرار دادن اولاد خود در معرض مثلاً کنترل، ختنه کردن یا ازدواج، و
 • به خاطر رابطه با یک زن که خانواده آن زن بر اساس معیارهای ناموسی و غیرت زندگی می کنند، ممکن به خطر بیفتد یا در معرض تهدید و خشونت قرار بگیرد.

نشانه های آسیب پذیری در اعضای جامعۀ LGBTQI

افراد که خود را LGBTQI شناسایی می کند، ممکن از جوانب بیشتر نسبت به دختران، زنان و مردان آسیب پذیر باشند. برای تعیین اینکه آیا یک عضو جامعۀ LGBTQI در معرض خشونت یا ظلم ناموسی قرار گرفته یا خیر، یک تعداد از شاخص های وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.

برخی از علائم در افراد LGBTQI:

 • اجازه نداشتن گرایش یا هویت جنسی غیر از دگرجنس گرایی،
 • اجازه نداشتن برای نشان دادن بیان جنسیتی که با هویت و احساسات خود فرد مطابقت دارد،
 • قربانی ازدواج اجباری شدن،
 • در معرض به اصطلاح تلاش های تغییر قرار گرفتن،
 • اجازه نداشتن پوشیدن به میل خود،
 • اجازۀ اجتماعی شدن در محافل جامعۀ LGBTQI، و
 • اجازه ندارند درباره هویت واقعی خود صحبت کنند و آنرا بیان کنند.

تحقیقات در مورد خشونت و ستم ناموسی (به زبان سویدنی)

Devin Rexvid یک استاد ارشد در پوهنتون استکهلم است و همچنان یک محقق است. او در این فلم از جمله دیگر موارد به ماهیت خشونت و ظلم ناموسی، شیوع آن و شاخص های آسیب پذیری پرداخته است . علاوه بر این، او درباره آنچه جامعه باید برای مبارزه و جلوگیری از خشونت و ناموسی انجام دهد نیز بحث می کند و به افراد مسلکی که با قربانیان در تماس ستند رهنمایی می کند.

20,02

کدام آزادی ها و حقوق نقض می شود؟

انواع آزادی های شخصی و حقوق بشر با خشونت و ظلم ناموسی نقض می شود.

مثال های از حقوق بشر و آزادی ها که ممکن در شرایط فرهنگ ناموسی نقض شوند، عبارتند از:

 • حق زندگی
 • حق آزادی و امنیت
 • حفاظت از حریم خصوصی
 • حق برابری بین شریکان زندگی
 • آزادی بیان
 • منع تبعیض

قانون چه میگوید؟

قوانین سویدن دارای ماده های برای محافظت در برابر خشونت و ظلم ناموسی است. ابزارهای قانونی نیز برای جلوگیری و مبارزه با جرایم ناموسی در دسترس است.

 • ختنۀ زنان و دختران غیرقانونی است.
 • ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در سویدن غیرقانونی است.
 • ازدواج کودکان در خارج از کشور، در سویدن به رسمیت شناخته نمی شود.
 • چند همسری در سویدن ممنوع است.
 • اگر یک فرد زیر 18 سال در معرض خطر برای ازدواج بردن به خارج از کشور، ختنۀ آلت زنانه، یا سایر اشکال خشونت و ظلم ناموسی باشد، ممکن حکم ممنوع الخروجی صادر شود.
 • اگر در ارتکاب یک انگیزۀ ناموسی شامل باشد، شاید منجر به مجازات سنگین تر شود.

بر اساس ادارۀ ملی صحت و رفاه، انجام معاینات بکارت برای یک دختر یا زن جوان برخلاف قوانین و مقررات سویدن است. یک محقق دولتی وظیفه بررسی دامنۀ معاینات بکارت و به اصطلاح "جراحی های پردۀ بکارت" را بر عهده دارد و توصیه می کند که کدام تغییرات قانون گذاری برای تقویت محافظت در برابر کنترل نامناسب جنسی دختران و زنان باید انجام شود.

کدام انتخاب ها را دارید؟

شاید با اطفال و نوجوانان روبرو شوید که در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته اند، در معرض خطر قرار گرفتن دارند و یا هم دیگران در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار می دهند، در تماس باشید. شما با در دسترس بودن، باز بودن برای گوش دادن و داشتن جرأت برای پرسیدن سوالات در مورد موضوعاتی مانند خشونت و آسیب پذیری با طفل یا نوجوان کمک کنید.

بحیث یک شخصیت قابل اعتماد، می توانید با تیم ملی صلاحیت در برابر خشونت و ظلم ناموسی در تلیفون کمک ملی شورای اداری ولسوالی Östergötland با افراد مسلکی تماس بگیرید. درینجا می توانید در مورد مسائل مشاوره دریافت کنید و هویت تان ناشناس بماند.

برای رسیدگی به مسائل ناموسی می توانید از خدمات اجتماعی ولسوالی خود مشاوره بگیرید. اگر به یک جرم مشکوک هستید، می توانید با پولیس تماس بگیرید.

Barnahus، یا مراکز منابع، در سراسر سویدن در اکثریت مناطق قرار دارند و فعالیت های را با تمرکز بر همکاری در بین سایر موارد، موضوعات ناموسی که بر اطفال و نوجوانان تأثیر می گذارد، انجام می دهند. نهادهای مسلکی دیگر که به طور خاص با مسائل ناموسی کار می کنند در شماری از مناطق کشور وجود دارند.

همه سازمان ها از من می خواستند که ارتباط خود را با فامیل خود قطع کنم؛ اما من با وجود تهدیدها و محرومیت ها اصرار کردم... فکر می کردم بالاخره من را همان طور که هستم می پذیرند.

مصاحبه شونده در گزارش شورای ملی صحت و رفاه؛ زندگی عاری از ظلم و خشونت

گزارش

اگر مشکوک هستید که یک طفل یا یک شخص جوان زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته یا در معرض خطر آن است، به پولیس گزارش دهید. به یاد داشته باشید که شما بحیث یک کارمند مکتب وظیفه دارید، که اگر مشکوک هستید یا متوجه شدید که یک شاگرد بدرفتاری می کند، باید آنرا به خدمات اجتماعی گزارش دهید. برای گزارش دادن به اطمینان نیاز ندارید. کافی است که نگرانی داشته باشید که ممکن طفل در معرض خطر قرار گرفته است.

اقدامات و وسایل

شما دو گام ها را گرفته می توانید: نگرانی های خود را به خدمات اجتماعی گزارش دهید و فعالیت های مشکوک مجرمانه را به پولیس گزارش دهید. همچنان برخی از اقدامات و وسایل وجود دارد که برای کمک و محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر قرار گرفتن در معرض ، از آنها استفاده کنید.

ممنوعیت خروج

برای یک طفل امر ممنوع الخروجی صادر شده می تواند تا از انتقال آن طفل به خارج و در نتیجۀ آن در معرض قرار گرفتن ازدواج کودکان یا ختنه کردن زنان جلوگیری شود.
اگر خطر ملموس موجود باشد که اگر یک کودک به خارج از کشور برده شود یا سویدن را به هدف ازدواج کردن یا رابطۀ زناشویی ترک کند یا در معرض ختنه قرار می گیرد، هیئت رفاه و آسایش اجتماعی برای ممنوعیت خروج طفل درخواست کرده می تواند.
در موارد عاجل کمیتۀ رفاه اجتماعی ممنوعیت موقت سفر را صادر کرده می تواند و بعداً به محکمۀ اداری گزارش دهد و محکمه تصمیم می گیرد که آیا ممنوعیت سفر عملی شود یا خیر.

ممنوعیت سفر صادر شده باید به گونۀ منظم بررسی شود تا مشخص شود که آیا این ممنوعیت هنوز لازم است یا خیر. وقتیکه طفل دیگر در معرض خطر نباشد، ممنوعیت سفر باید برداشته شود.

طبق قانون (1990:52) با مقررات خاص در مورد مراقبت از نوجوانان، LVU، ممنوعیت ترک به تلفیق با توقیف یا هر اقدام دیگر نیاز ندارد.

مراقبت و محافظت از نوجوانان

اقدامات دیگر که شاید در مسایل مربوط به ناموس مرتبط باشد را می توان در قانون (1990:52) یافت که شامل احکام خاص در بارۀ مراقبت از نوجوانان است، LVU. از اینکه قانون خدمات اجتماعی (2001:453) اساس رضایتکارانه دارد، معمولاً نمی تواند برای حمایت از اقدامات در موارد خشونت و ظلم ناموسی استفاده شود.

اگر یک طفل در معرض خطر آسیب در خانه خود باشد یا رفتار مخرب اجتماعی از خود نشان دهد که طفل را به خطر می اندازد، بر اساس بخش های 2 یا 3 LVU مراقبت دریافت کرده می تواند. مطابق بخش 2 LVU، خشونت و ظلم ناموسی؛ مانند خطر ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، یا ختنۀ کردن زنان برای مراقبت اساس شده می تواند.

بخش 6 LVU بیان می دارد که اگر ارزیابی اولیۀ خدمات اجتماعی نیاز به محافظت را نشان دهد، طفل را تحت محافظت و مراقبت عاجل قرار گرفته می توانید. رئیس کمیتۀ رفاه اجتماعی در مورد مراقبت عاجل تصمیم می گیرد. اگر بعداً در تحقیقات خدمات اجتماعی مشخص شود که به حفاظت چنین نیازی وجود دارد که در غیر آن مراقبت نمی تواند منتظر بماند، مراقبت عاجل نیز ممکن است مرتبط باشد.

مطابق با بخش 14 LVU، شورای رفاه اجتماعی همچنان می تواند در مورد محرمانه بودن محل پناهگال یا محدودیت تماس اجتماعی تصمیم بگیرد.

پناهگاۀ محافظت شده

افرادی که زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته اند یا در معرض خطر قرار دارند، ازینکه بستگان و خویشاوندان آنها خود یک تهدید به شمار می آیند، به چنین افراد معمولاً در خارج از خانۀ خود جا داده می شود. در نتیجه، پناهگاه امن یا اقامتگاۀ محافظت شده، و همچنان خانه های فامیلی و خانه های برای مراقبت یا زندگی، مورد نیاز است (HVB). شورای رفاه اجتماعی باید برای اقشار آسیب پذیر بر اساس نیازهای فردی آنها یک اقامتگاه موقت مناسب را فراهم کند. یک اقامتگاه حفاظت شده یا سایر اقامتگاه های موقت باید منابع و تجربه لازم را برای پذیرش و ارائه کردن حمایت و کمک های لازم برای طفل آسیب پذیر داشته باشد.

بالخصوص این بسیار مهم است که اطفال و نوجوانان که تحت مراقبت قرار می گیرند و خارج از خانۀ سکونت می کنند، باید حمایت متداوم را دریافت کنند؛ زیرا جدا شدن از فامیل در شرایط که مسایل فرهنگی ناموسی در آن زیاد تکرار می شود، بسیار مشکل است. همچنان ممکن برای یک زندگی جدید و کنار آمدن با زندگی روزمره به کمک نیاز داشته باشند.

دیگر اقدامات

علاوه بر اقدامات ذکر شده در بالا، ممکن برای انجام اقدامات احتیاطی دیگر برای محافظت از یک طفل یا فرد جوان دیگر دلایل هم وجود داشته باشد. برای مثال، شخص آسیب پذیر ممکن از طریق مراقبت سازمان مالیاتی به حسابات شخصی محافظت شده نیاز داشته باشد، یا هم به حکم ممنوعیت تماس نیاز باشد.

انواع مختلف از اطلاعات شخصی محافظت شده وجود دارد. ابتدایی ترین شکل، علامت گذاری محرمانه است، یعنی اطلاعات شخصی در ثبت احوال نفوس به راحتی قابل دسترسی نیست. مرحلۀ ذیل در ثبت احوال نفوس حفاظت شده است، یعنی یک فرد حتی پس از نقل مکان در شاروالی قبلی ثبت نام می کند. مداخله گرانه ترین نوع محافظت شامل اطلاعات شخصی جعلی می شود، یعنی که فرد قربانی اطلاعات هویتی جدید را دریافت می کند.

حکم ممنوعیت تماس به این معنی است که شخص اجازۀ تماس با فرد آسیب پذیر را ندارد. یک خطر واضح و مشخص در بارۀ آزار و اذیت، تعقیب یا ارتکاب جرم علیه شخص آسیب پذیر باید وجود داشته باشد. در بارۀ حکم ممنوعیت تماس سارنوالان تصمیم می گیرند.

افرادی که در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفته اند، ممکن برای امرار معاش به کمک مالی نیاز داشته باشند؛ این امر بالخصوص در بیرون از خانه صدق می کند.

مشاوره و حمایت

اگر با اطفال و نوجوانان آسیب پذیر سر و کار دارید، باید بدانید که انواع مختلف از مشاوره و حمایت نظر به نیازهای فرد قربانی ارائه می شود.

قانون خدمات اجتماعی امکان ارائه مداخلات؛ مانند حمایت از طریق تلیفون و افراد تماس را فراهم می کند. یک فرد تماس حمایت و کمک شخصی را از راه های مختلف از جمله تماس با نهادها ارائه کرده می تواند.

همچنان امکان گفتگو و حمایت از اطفال و نوجوانان بالای 13 سال در مرکز پذیرش جوانان وجود دارد.

باید به یاد داشته باشید که خواهران و برادران دیگر نیز شاید باشند که به حمایت و کمک نیاز دارند.

به موارد ذیل فکر کنید:

درک این نکته مهم است که اگر با اطفال و نوجوانان ملاقات می کنید، با آنها مطابق شرایط خود آنها ملاقات کنید.

رهنمایی نهاد مشترک

در ماه جون سال 2022، رهنمود نهاد مشترک در بارۀ خشونت و ظلم ناموسی راه اندازی شد. این «تیم ملی صلاحیت» علیه خشونت و ظلم ناموسی در هیئت اداری ولسوالی Östergötland است که یک مأموریت ادارۀ مشترک را هماهنگ می کند. ادارۀ قربانیان جرم، بارنه فرید (Barnafrid) در دانشگاۀ لینشوپینگ (Linköping University) ، ادارۀ پولیس، شورای ملی تعلیمی سویدن، شورای ملی صحت، و دفتر سارنوالی همۀ از این راهنمایی حمایت می کنند.

همزمان با انتشار رهنمود ادارۀ مشترک، یک کمپاین ملی معلومات در مورد قوانین درباره و وسایل مقابله با خشونت و ظلم ناموسی نیز راه اندازی شد. مخاطبان هدف شامل اطفال و نوجوانان آسیب پذیر، فامیل ها و دوستان آنها و همچنان افراد مسلکی استند که با اطفال و نوجوانان کار می کنند. این مطالب را از hedersförtryck.se دانلود کرده می توانید و در چینل ها و دستگاه های مختلف، از جمله رسانه های اجتماعی، پوسترها در فرمت A3 و دوسیه های معلوماتی چاپی قابل دسترسی است.

آیا در کار خود به مشاوره و حمایت ضرورت داردی؟

اگر بحیث یک فرد مسلکی برای کارتان با خشونت و ستم ناموسی به مشاوره و حمایت ضرورت دارید، یک خط تلیفون کمک ملی وجود دارد که با آن تماس گرفته می توانید.