Ökat antal miljoner krävs in från gärningspersoner

Ett av Brottsoffermyndighetens huvuduppdrag är att betala ut brottskadeersättning till brottsoffer som inte kan få ersättning från annat håll. Myndigheten kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

– Det känns positivt att fler brottsoffer kan få upprättelse i ett tidigare skede och att gärningspersoner får ta ansvar och kompensera för sina brott ekonomiskt, säger Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten på Brottsoffermyndigheten.

När Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning till brottsoffer tar myndigheten över brottsoffrens rätt till skadestånd från gärningspersoner. Då är det också myndighetens uppdrag att kräva tillbaka så mycket som möjligt från gärningspersonerna.

Ungefär en tredjedel av den ersättning som betalas ut från Brottsoffermyndigheten betalas tillbaka av gärningspersoner. Att kräva tillbaka brottskadeersättning är en signal från samhället att gärningspersoner ska hållas ansvariga för sina brott.

Kraftig ökning de senaste åren

De senaste åren har intäkterna från återkraven ökat betydligt. År 2023 års ökning med 18 procent motsvarar 9 miljoner kronor. Enligt Sten-Håkan Sidebo beror utvecklingen till stor del på att Kronofogden ändrat i sin företrädesordning och att skadestånd på grund av brott nu prioriteras högre. Förändringen i Kronofogdens prioriteringsordning kan ha stor betydelse för brottsoffer.

– Många brottsoffer får sin ersättning betald tidigare än förut av de som utsatt dem för brott. Det kan innebära att offren får ett snabbare avslut, vilket kan vara betydelsefullt för de utsattas känsla av upprättelse och möjlighet att bearbeta händelsen, säger Sten-Håkan Sidebo.

För mer information, kontakta:

Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090- 70 82 15​
E-post: sten-hakan.sidebo@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer: