Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 oktober

Den 1 oktober 2022 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång.

Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.