Sörjande människor som tänder ljus och kramas vid minnesplats för ett terrordåd

Uppdaterad information om stöd till EU-medborgare bosatta i annat land vid terroristdåd

Att utsättas för ett terroristbrott är en skrämmande händelse och de som drabbas är ofta i stort behov av stöd och information. Brottsoffermyndigheten har information till offer, anhöriga och de som möter utsatta på sin webbplats. Nu har myndigheten också tagit fram särskild information till de offer som utsatts i ett annat land än där de är medborgare.

Offer för terrorism är en särskilt utsatt grupp av brottsoffer.  Terroristbrott är riktade mot staten, och det kan vara svårt för offren att förstå varför just de drabbats. Behovet av stöd och information till offer för terrorism är därför stort. De som utsätts i ett annat land möter ofta särskilda svårigheter.

Det är viktigt att alla offer för terrorism får den information och det stöd de har rätt till. Det gäller även drabbade turister och andra som tillfälligt vistas i landet, en grupp som det kan vara särskilt svårt att nå ut till. Vi har därför kompletterat den information som finns som är riktad till offer för terrorism på vår webbplats för att det ska bli tydligt att den här gruppen har samma rättigheter som andra som bor i landet, säger Anna Wergens, jur.dr på Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten är Sveriges kontaktpunkt för offer för terrorism

Medlemsländerna i EU ska se till att offer för terrorism utsätts för terroristbrott och är bosatta i en annan medlemsstat har tillgång till information om sina rättigheter, vilka tillgängliga stödtjänster som finns och möjligheterna att få ersättning i den medlemsstat där ett terroristbrott skett.

Sedan 2021 är Brottsoffermyndigheten en av EU:s nationella kontaktpunkter för offer för terrorism. Det innebär att myndigheten ska kunna förmedla information om stöd, skydd och ersättning för brottsoffer till kontaktpunkter i EU så att drabbade kan få tydlig och snabb information. 

Mer information: