Bild på person som håller en smartphone.

Begränsade möjligheter till statlig ersättning vid bedrägerier

Det är många brottsoffer som blivit utsatta för bedrägeri som hör av sig till Brottsoffermyndigheten med frågor om ersättning. Enligt brottsskadelagen finns det idag mycket små möjligheter att beviljas brottsskadeersättning för dessa brott.

Många kontaktar myndigheten med frågor om deras möjlighet till ersättning efter att deras bedrägeriärende lagts ner av polisen eller där en dömd gärn­ings­person inte kan betala. I dessa fall kan Brottsoffermyndigheten bara be­vilja ersättning i rena undantagsfall.

- Vi ser att bedrägerier ökar i samhället och därför har vi har också fått in allt fler ansökningar och samtal om ersättning kopplat till just bedrägerier. Vi har stor förståelse för att de som har blivit utsatta för de här brotten mår oerhört dåligt, men vi på Brottsoffermyndigheten har väldigt små lagliga möjligheter att bevilja ersättning. Bedrägeri räknas som en ren förmögenhetsskada och där är kriterierna för brottsskadeersättning väldigt högt ställda, säger Magnus Öhrn som är chef för brottskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Bedrägerier räknas som en ren förmögenhetsskada

Det är bara i undantagsfall som Brottsoffermyndigheten kan ge ersätt­ning för sak- eller rena förmögenhetsskador. Kriterierna för att ersättning ska kunna lämnas är att gärningspersonen vid tiden för brottet var intagen, på rymmen eller på permission från kriminalvårdsanstalt, från vissa statligt behandlings­hem eller var häktad. I undantagsfall kan du få brottsskadeersättning för sak- och ren förmögenhetsskada även om det inte är en rymling som orsakat skadan. Då krävs det att skadan antingen inneburit att du har svårt att försörja dig och din familj eller att det finns omständigheter som gör att brottsskade­ersättning framstår som särskilt angelägen. Det kan till exempel vara när en äldre person i en ekonomiskt utsatt situation luras att släppa in besökare i sin bostad och blir bestulen på besparingar, men då räknas det som en sakskada.

- Vi har de senaste två åren fått in totalt cirka 2 000 ansökningar om ersättning för sak- och ren förmögenhetsskada. De höga krav som ställs innebär att vi faktiskt inte kunnat lämna ersättning vid bedrägeri i ett enda fall, säger Magnus Öhrn.

 

Vad täcker brottsskadeersättningen?

Personer som har blivit utsatta för brott och inte kan få skadestånd av gärningspersonen eller full ersättning via försäkring har möjlighet att få brottsskadeersättning från staten. Brottskadeersättning som beviljas av Brottsoffermyndigheten rör ofta brott som lett till personskada eller kränkning. Med kränkning menas brott som lett till en allvarlig kränkning av någons personliga integritet, privatliv och människovärde. Exempel på brott som i de flesta fall ger rätt till ersättning är sexuella övergrepp, misshandel, hemfridsbrott och rån. 

Läs mer om brottskadeersättning