Illustration av Jag vill vetas logotyp och en tonåring och ett barn som ler.

Jag vill veta – en webbplats för unga brottsoffer

Får du vara kär i vem du vill, och får en kompis filma dig i duschen efter gympan? Det är några exempel på alla frågor som unga dagligen funderar på. Därför gör Brottsoffermyndigheten en nylansering av webbplatsen Jag vill veta. Där kan unga få information om sina rättigheter, om olika typer av brott, hur de kan få hjälp och varför det är så viktigt att ta hjälp av vuxna.

Ett av Brottsoffermyndighetens viktigaste uppdrag är att vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor och sprida information om brottsoffers rättigheter och möjligheten till stöd. I ett aktuellt regeringsuppdrag genomför myndigheten informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, däribland barn och unga. Brottsoffermyndigheten lanserar därför under våren 2024 en uppdaterad version av webbplatsen Jag vill veta.

– Många under 18 år utsätts för brott. Enligt svensk och internationell lag har alla brottsoffer rättigheter. Rätten till information är grundläggande för den som utsatts för brott och barn har rätt till information på lika villkor som vi vuxna, säger Anna Wergens, juris doktor på Brottsoffermyndigheten.

På webbplatsen får barn och unga möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp. Ett viktigt mål i arbetet med Jag vill veta har varit att barn och unga ska få tillgång till information de förstår. Webbplatsen har därför anpassats till olika åldersgrupper utifrån deras situation och andra förutsättningar. För de äldre barnen fungerar klarspråk, medan de yngre behöver mer förenklade texter. Webbplatsen har också tillgänglighetsanpassats och fått ett nytt uttryck i färg och form.

Jag vill veta är till för alla under 18 år och som tror, eller vet att de har utsatts för brott, eller är oroliga för en kompis eller ett syskon. Den är också till för de som bara vill veta mer om vad som är brottsligt, vilka rättigheter de har, var det finns stöd, och vad som händer om de anmäler ett brott eller om det blir rättegång. 

– Det absolut viktigaste vi vill förmedla är att barn och unga har rättigheter och att de ska prata med en vuxen om de tror att de har utsatts för brott, säger Anna Wergens.

Mer information:

Kontakta gärna:

Anna Wergens
jurist på Brottsoffermyndigheten
E-post: anna.wergens@brottsoffermyndigheten.se
Telefon: 090-70 82 62