Barnhand som bygger lego

Forskning kan förbättra barnförhör

Oavsett ålder har barn rätt att få upprättelse om de har utsatts för brott. Barn har rätt att komma till tals på det sätt som de behöver, men det är inte helt enkelt att säkerställa det under en förhörssituation, som skiljer sig mycket från ett vanligt samtal.

Professor Sara Landström har i sin forskning märkt att det finns brister i hur barnförhör genomförs idag.

- De brister som vi har sett i bland annat förundersökningar och domar visar att sättet som barnförhör genomförs på kan påverka om de bedöms som trovärdiga eller inte. Därför valde jag att gå vidare med att fokusera på hur barnförhör bör gå till, så att alla barn ska få möjlighet att ge sin egen berättelse.

12

Sara Landström är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och har sedan två år tillbaka arbetat med projektet ”Barnförhör med bildstöd – för barn i behov av språkligt stöd” som finansieras av Brottsofferfonden. Den metod som används i barnförhör idag, och som har tydlig vetenskaplig förankring, går ut på att stödja och stötta barnet i berättandet och att minska risken för påverkan genom att ställa öppna och icke-ledande frågor. Det kan vara väldigt utmanande för många barn och särskilt små barn i förskoleåldern och barn i behov av kommunikativt stöd eller tolk. Därför har projektet valt att fokusera på de utmaningar och på hur barnförhörsledare kan ges verktyg för att utföra barnförhör av hög kvalitet. 

Ett annat viktigt fynd i projektet är att de har kunnat se att barn från 3 till 4 års ålder har kapacitet att ge sanningsenliga utsagor, även om informationen är kortfattad. Resultatet visar därmed att det är viktigt att genomföra förhör med små barn och att det kan stärka deras rätt att bli hörda i rättsliga sammanhang.

- Det jag hoppas med forskningen är att vi ska kunna ge råd och rekommendationer på hur barnförhör ska genomföras för att i större utsträckning kunna tillvarata barns rättigheter, säger Sara Landström.

Mer information: 

Den här forskningen har finansierats av Brottsofferfonden. Har du eller din organisation idéer på projekt som går ut på att förbättra stödet till brottsutsatta personer eller öka kunskapen om brottsoffer? Då kan du söka medel från Brottsofferfonden.