Bild: Norstedts Juridik

Nya ledamöter och ersättare utsedda till Nämnden för brottsskadeersättning

Majoriteten av brottsskadeärendena på Brottsoffermyndigheten avgörs av beslutsfattande jurister. Vissa ärenden fattas av Nämnden för brottsskadeersättning. Regeringen beslutade under mars i år om en ny sammansättning i nämnden.

Vid Brottsoffermyndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som heter Nämnden för brottskadeersättning. Nämndens uppgift är bland annat att avgöra ärenden om brottskadeersättning som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Nämnden är det högsta beslutande organet för brottskadeersättning.

Regeringen har beslutat om en ny sammansättning i Nämnden för brottsskadeersättning. För de personer som har fått ett nytt förordnande gäller det från och med den 7 mars 2024 till och med den 31 december 2026.

Ledamöter

Cecilia Renfors (justiteråd), ordförande

Erik Brattgård (före detta hovrättspresident), vice ordförande – Nytt förordnande

Erik Sundström (hovrättspresident), vice ordförande – Nytt förordnande

Catarina Barketorp (lagman) – Nytt förordnande

Leif Pettersson (före detta riksdagsledamot) – Nytt förordnande

Ellen Juntti (riksdagsledamot) – Nytt förordnande

Ersättare

Eva Johnsson (vice överåklagare)

Elisabeth Friman Lilliehorn (försäkringsjurist) – Nytt förordnande

Sandra Friberg (docent) – Nytt förordnande

Martin Westmont (riksdagsledamot) – Nytt förordnande

Mattias Nygren (entreprenör) – Nytt förordnande

Mer information: