En person gör en ansökan via webben.

Nya ledamöter i Rådet för Brottsofferfonden

Rådet för Brottsofferfonden fattar beslut om fördelning av bidrag från fonden. Nu har regeringen förordnat nya rådsledamöter.

Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd som granskar och beslutar om bidrag från Brottsofferfonden. Bidragen delas ut till brottsofferinriktade projekt och forskning.

Rådet består av Brottsoffermyndighetens generaldirektör, som är ordförande i rådet, och sju andra ledamöter som utses av regeringen. Ledamöterna representerar relevanta aktörer och aktiva forskare inom brottsofferområdet.

Regeringen beslutade att följande personer förordnats att vara ledamöter i Rådet för brottsofferfonden, från och med den 7 mars 2024 till och med den 31 december 2025.

Advokaten Oscar Hillman

Enhetschefen Johanna Kumlin

Polisinspektören Linda Engström

Professor Sara Landström

Professor Mattias Strandh

Mer information: