Myndighetens kampanj om brottsskadeersättning ökade antalet ansökningar i slutet av år 2023.

Toppnotering i antalet ansökningar om brottskadeersättning

Antalet ansökningar om statlig brottsskadeersättning har ökat de senaste åren. Under 2023 ökade antalet inkomna ansökningar med 20 procent jämfört med året innan. Ökningen tros bero på att frågor som rör brottsoffer fått större utrymme i media och att ersättningsnivåerna för kränkning höjdes den 1 juli 2022.

– En förklaring till ökningen kan vara ett ökat fokus och intresse i samhällsdebatten kring frågor som rör brottsoffer, vilket också innebär ökad exponering i media. När vi får in fler ansökningar så innebär det att vi har nått fler brottsoffer, vilket vi vill. Det innebär att offer som tidigare inte fått någon ersättning nu kan få det, säger Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten.

Den 1 juli 2022 genomfördes en lagändring inom skadeståndsområdet som innebar att nivåerna för kränkningsersättning höjdes. Ersättningen för kränkning fördubblades, något som medfört att antalet ärenden med höga belopp blivit fler gentemot tidigare år. Högre summor i kombination med ett ökat antal ansökningar har inneburit att Brottsoffermyndigheten betalat ut cirka 30 procent mer i brottsskadeersättning under 2023 än året innan.
Ytterligare en förklaring till att antalet ansökningar har ökat är enligt Magnus Öhrn att försäkringbolagen inte har ändrat sina villkor utan har kvar de lägre ersättningsnivåerna.

– Det har inneburit att många brottsoffer inte kompenserats fullt ut av förändringen utan även har behövt ansöka om brottsskadeersättning, säger han.

Kampanj fick antalet ansökningar att slå i taket

Under december 2023 genomförde Brottsoffermyndigheten även en stor kampanj riktad till privatpersoner om möjligheten till brottsskadeersättning. Kampanjen sändes i tv, radio och sociala medier före och under julhelgen. Mellan den 18 december 2023 och den 18 januari 2024 ökade antalet ansökningar om brottsskadeersättning med 100 procent. Den ökningen förväntas plana ut över tid, men genomslaget innebär att fler människor är medvetna om möjligheten till brottsskadeersättning. Magnus Öhrn tycker att utvecklingen är positiv och menar att ekonomisk ersättning är väldigt viktigt för brottsoffer.

– Vi vill ju såklart nå så många som möjligt och bidra till att ge brottsoffer en möjlighet till upprättelse. För en del brottsoffer är det inte alltid själva summan som är det viktigaste, utan ersättningen är ett kvitto på att samhället tar brottsoffers situation på stort allvar. Sedan är de höjda ersättningsnivåerna också betydelsefulla för många personer och den större ekonomiska kompensationen kan sannolikt bidra till en känsla av upprättelse, säger han.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Öhrn, enhetschef för Brottsskadeenheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se