Genomförda arrangemang

Brottsoffermyndigheten anordnar varje år flera föreläsningar och temadagar med olika brottsofferteman. Här kan du läsa om vilka arrangemang som vi har genomfört de senaste tre åren.

2024 2023 2022

2023

Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck

Den 5 december webbsänder Brottsoffermyndigheten föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är en repris av delar av den temadag som myndigheten höll i Göteborg den 6:e december 2022.

Föreläsningarna syftar till att sprida information och kunskap om aktuell forskning och lagstiftnin...

Föreläsare

Åsa Hiding

Åsa Hiding arbetar som åklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm och...

Devin Rexvid

Devin Rexvid är forskare vid Stockholms universitet och har forskat på flera olika frågor ...

5 december 2023 Webbsändning

Webbsändning om utbildningsmaterialet Av fri vilja – om Sveriges sexualbrottslagstiftning, 15 november 2023

Brottsoffermyndigheten repriserar webbinariet om Av fri vilja - ett utbildningsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Under webbinariet får du som arbetar inom skola veta hur du kan använda utbildningen i din undervisning.

15 november 2023 Webbsändning

Forskning möter praktiken

Den 10 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha nytta för verksamheter som möter brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om kvinnor, barn ...

Föreläsare

Ann-Sofie Henrikson och Charlott Nyman

Ann-Sofie Henriksson är Juris Dr. vid Umeå universitet och Charlott Nyman är lektor och do...

Åsa Källström

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro universitet. I sin föreläsning berä...

Filippa Klint

Filippa Klint är doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet. I sin föreläsning berä...

Anna Cernvall och Hanna Lindblad

Anna Cernvall och Hanna Lindblad är socionomer på Stödcentrum för unga brottsutsatta och v...

Några av föreläsarna 10 november 2023 Vasateatern, Vasagatan 19, Stockholm

Utbildning för vittnesstödssamordnare 2023 i Stockholm

Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 21-22 september i Stockholm.

21 - 22 september 2023 Stockholm

Webbsändning av två seminarier från Internationella Brottsofferdagen 2023 – våld i nära relationer

Brottsoffers stärkta rätt till skadestånd och hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen var några av de frågor som avhandlades på Internationella Brottsofferdagen 2023 med temat våld i nära relationer. Konferensen blev snabbt fullsatt, och i september finns därför möjlighet att ta del av delar...

Föreläsare

Bo Eriksson

Bo Eriksson är jurist på Brottsoffermyndigheten. Den 1 juli 2022 ändrades lagen i syfte at...

Shanti Ingeström

Shanti Ingeström är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige. UNICEF Sverige har tillsammans m...

7 september 2023 Digitalt

Webbsändning av delar av Internationella Brottsofferdagen 2023 – våld i nära relationer

Bör psykiskt våld kriminaliseras? Hur vanligt är det att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld? Vad har hänt på kvinnofridsområdet på senare tid och hur går vi vidare? Det var några av de frågor som avhandlades på Internationella Brottsofferdagen 2023 med temat våld i nära relationer.

Föreläsare

Margareta Hydén

Margareta Hydén är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och professor emerit...

Viveca Lång

Viveca Lång är hovrättsråd i Svea hovrätt. 2021 gav Regeringskansliet henne i uppdrag att ...

Jenny Samuelsson Käntää

Jenny Samuelsson Kääntä är utredningssekreterare. 2021 gav Regeringskansliet Viveca Lång i...

Maria Melin

Maria Melin arbetar som projektledare med ansvar för våldsfrågor vid Myndigheten för delak...

6 september 2023 Digitalt

Brottsoffermyndigheten på Kvinnofridskonferensen 2023

Nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid arrangerar den 29–30 augusti 2023 en nationell konferens. Syftet med konferensen är att lyfta myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

29 - 30 augusti 2023 Stockholm

Brottsoffermyndigheten på plats i Almedalen 2023

Barnrättstorget är en mötesplats för barnrättsfrågor under Almedalsveckan i Visby, och Brottsoffermyndigheten är en av arrangörerna. Om du besöker Barnrättstorget den 27–30 juni kan du prata med myndighetens medarbetare om unga brottsoffers rättigheter och ta del av informationsmaterial till barn oc...

27 - 30 juni 2023 Hamnplan i Visby

Brottsoffermyndigheten på Järvaveckan 2023

Järvaveckan är en mötesplats med syfte att minska avståndet mellan medborgare, politiker, myndigheter, civilsamhället och företagsledare. Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare, och som besökare kan du prata med myndighetens medarbetare om brottsoffers rättigheter och ta del av informations...

2 - 3 juni 2023 Tältyta: B06a, Spånga Idrottsplats, Stockholm
Arrangemanget är fullsatt

Föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck

Den 31 maj webbsänder Brottsoffermyndigheten föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är en repris av delar av den temadag som myndigheten höll i Göteborg den 6:e december 2022.

Föreläsningarna syftar till att sprida information och kunskap om aktuell forskning och lagstiftning på...

Föreläsare

Åsa Hiding

Åsa Hiding arbetar som åklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm och...

Devin Rexvid

Devin Rexvid är forskare vid Stockholms universitet och har forskat på flera olika frågor ...

31 maj 2023 Webbsändning
Arrangemanget är fullsatt

Temadag om islamofobiska hatbrott

Den 10 maj 2023 direktsänder Brottsoffermyndigheten en temadag om hatbrott med islamofobiska motiv.

Bland programpunkterna finns polisens arbete mot islamofobiska hatbrott, brottstypens utbredning och konsekvenser, att möta personer utsatta för islamofobiska hatbrott samt rättsväsendets utmaningar...

Föreläsare

Görel Granström, Umeå universitet

Om juridiken kring hatbrott, vad som kännetecknar hatbrott med islamofobiska motiv samt om...

Lisa Wallin, Brottsförebyggande rådet

Om Brottsförebyggande rådets rapport Islamofobiska hatbrott från 2021. Rapporten beskriver...

Martina Lindberg, Polismyndigheten

Hur går en polisutredning till, vad är bra att tänka på och varför är det viktigt att poli...

Markus Haile, Brottsofferjouren Sverige

Om Brottsofferjourens erfarenheter av att möta personer utsatta för hatbrott och vilket st...

10 maj 2023 Digitalt

Brottsoffermyndigheten på Råd för framtiden 2023

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsoffermyndigheten deltar som utställare och i en parallell session om bedrägerier på internet.

29 - 30 mars 2023 Borås kongress

Webbinarium om utbildningsmaterialet Av fri vilja – om Sveriges sexualbrottslagstiftning, 22 mars 2023

Brottsoffermyndigheten repriserar webbinariet om Av fri vilja - ett utbildningsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Under webbinariet får du som arbetar inom skola veta hur du kan använda utbildningen i din undervisning.

22 mars 2023 Webbsändning

Informationsseminarium om Brottsofferfonden

Möter ni personer som har utsatts för brott i er verksamhet? Behöver ni nytt informationsmaterial, utbilda nya stödpersoner eller utveckla er brottsofferinriktade verksamhet? Då har ni möjlighet att söka projektmedel hos Brottsofferfonden. Vill ni veta mer om hur det går till att söka projektmedel, ...

7 mars 2023 Digitalt
Arrangemanget är fullsatt

Internationella Brottsofferdagen 2023

Bör psykiskt våld kriminaliseras? Hur vanligt är det att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld? Vad har hänt på kvinnofridsområdet på senare tid och hur går vi vidare? På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och förd...

Föreläsare

Margareta Hydén

Margareta Hydén är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och professor emerit...

Viveca Lång

Viveca Lång är hovrättsråd i Svea hovrätt. 2021 gav Regeringskansliet henne i uppdrag att ...

Jenny Samuelsson Kääntä

Jenny Samuelsson Kääntä är utredningssekreterare. 2021 gav Regeringskansliet Viveca Lång i...

Maria Melin

Maria Melin arbetar som projektledare med ansvar för våldsfrågor vid Myndigheten för delak...

22 februari 2023 Clarion Hotel Sign, Stockholm