Bild på Barnrättstorgets logotyp

Brottsoffermyndigheten på plats i Almedalen 2023

Barnrättstorget är en mötesplats för barnrättsfrågor under Almedalsveckan i Visby, och Brottsoffermyndigheten är en av arrangörerna. Om du besöker Barnrättstorget den 27–30 juni kan du prata med myndighetens medarbetare om unga brottsoffers rättigheter och ta del av informationsmaterial till barn och unga. Den 29 juni kan du också lyssna på ett seminarium om stöd till våldsutsatta barn som myndigheten medverkar i.

Datum: Tisdag 27 juni till fredag 30 juni 2023

Tid: Barnrättstorget invigs klockan 15.00 den 27 juni

Plats: Hamnplan i Visby

På Barnrättstorget i Almedalen samlas myndigheter och organisationer inom barnrättsområdet för att gemensamt belysa barns rättigheter ur olika perspektiv. I år arrangeras Barnrättstorget av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Ecpat Sverige, Erikshjälpen, Junis, Majblomman, Maskrosbarn, Polisen NOA, Statens Medieråd och SOS Barnbyar.

Brottsoffermyndigheten på Barnrättstorget

Barnrättstorget håller till vid Hamnplan i Visby, och invigningen sker klockan 15.00 på tisdag den 27 juni. Då finns möjlighet att träffa och ställa frågor till representanter för Brottsoffermyndigheten och övriga arrangörer. Under invigningen diskuteras också vad som behöver hända för att fler barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i Sverige, och vilka barnrättsfrågor som är viktigast och mest aktuella just nu. 

Den 27–30 juni finns Brottsoffermyndigheten på plats som utställare på Barnrättstorget. Under dessa dagar kan du prata med myndighetens medarbetare om brottsoffers rättigheter, och ta del av myndighetens informationsmaterial för barn och unga och om rätten till brottsskadeersättning.

Den 29 juni klockan 12.00–12.45 deltar Brottsoffermyndigheten också i Stiftelsen Allmänna barnhusets seminarium om vilket stöd som våldsutsatta barn kan få. 

Hitta vad som händer på Barnrättstorget

Förutom att du kan ta del av arrangörernas utställningar och informationsmaterial kan du också lyssna på många olika föreläsningar och seminarier på Barnrättstorget. Om du vill se allt som händer på torget under hela veckan kan du söka på Barnrättstorget i Almedalsveckans officiella program.