Forskning möter praktiken

Den 10 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha nytta för verksamheter som möter brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.

Datum: Fredag 10 november 2023

Tid: 09.30-15.30

Plats: Vasateatern, Vasagatan 19, Stockholm

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Program

På konferensen presenteras bland annat aktuell forskning om sexualbrott mot barn på nätet, utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar och ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning.

Observera att föreläsningen med Linnea Koponen om barnförhör med bildstöd har ställts in och har ersatts av en föreläsning med Malin Joleby som föreläser om sexualbrott mot barn på nätet.

Tid Programpunkter
09.30 Registrering
10.00 Inledningstal
10.10 Ekonomiskt våld bland kvinnor som varit utsatta för grov kvinnofridskränkning

Ann-Sofie Henrikson, Juris Dr. vid Umeå universitet och Charlott Nyman, lektor och docent i sociologi, Umeå universitet

11.00 Paus
11.20 Socialt arbete, våld och funktionsnedsättning

Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet och Filippa Klint, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet

12.10 Lunch
13.30 ”Sen det där hände litar jag typ inte på nån”

Anna Cernvall och Hanna Lindblad, socionomer på Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen

14.00 Paus
14.15 Sexuella övergrepp via nätet - hur påverkar det barnen?

Malin Joleby, doktor i psykologi och forskare på Karolinska Institutet

15.00 Avslutande ord

Målgrupp 

Programmet vänder sig till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, organisationer i det civila samhället samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 6 november 2023.

Frågor?

För mer information kontakta Aistė Ornatavičiūtė på telefonnummer 090-70 82 76 eller via aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se.