Webbsändning om hedersrelaterat våld och förtryck

Den 5 december webbsänder Brottsoffermyndigheten föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är en repris av delar av den temadag som myndigheten höll i Göteborg den 6:e december 2022.

Föreläsningarna syftar till att sprida information och kunskap om aktuell forskning och lagstiftning på området.

Datum: Tisdag 5 december 2023

Tid: Klockan 10.00-12.00

Plats: Webbsändning

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Temadag om hedersrelaterat våld och förtryck

Tid Programpunkter
10.00 Stärkt lagstiftning mot hedersrelaterad brottslighet

Åsa Hiding, senior åklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, föreläser om de senaste årens lagstiftningsåtgärder och lagens skydd mot hedersrelaterad brottslighet samt berättar om arbetet i praktiken.

11.00 Utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck

Devin Rexvid, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläser om de dubbla roller som unga personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ofta finner sig i när de lever i en hederskontext.

Målgrupp

Föreläsningarna vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolverksamhet samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare en dag före webbsändningen. 

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 1 december 2023.

Frågor?

Kontakta Therese Mandusson på telefonnummer 090-70 82 29 eller e-post therese.mandusson@brottsoffermyndigheten.se