En hand håller ett kreditkort bredvid en laptop
Brottsoffermyndigheten medverkar i ett panelsamtal om bedrägerier på internet på Råd för framtiden.

Brottsoffermyndigheten på Råd för framtiden 2023

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsoffermyndigheten deltar som utställare och i en parallell session om bedrägerier på internet.

Datum: Onsdag 29 mars till torsdag 30 mars 2023

Tid: Onsdag 29 mars 2023 till torsdag 30 mars 2023

Plats: Borås kongress

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

Webbadress: bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden.html

Brottsoffermyndigheten deltar som utställare på Råd för framtiden i Borås den 29–30 mars 2023.

Om du besöker Brottsoffermyndighetens utställning kan du samtala med myndighetens medarbetare om brottsoffers rättigheter och ta del av informationsmaterial om rätten till brottsskadeersättning och möjligheten att söka medel ur Brottsofferfonden. Där finns också möjlighet att se och prata om Brottsoffermyndighetens webbplatser jagvillveta.sefrivilligtsex.se och tystnainte.se.

Brottsoffermyndigheten medverkar också i en parallell session med rubriken Tänk efter före – bedrägerier på internet.