Informationsbild om internationella brottsofferdagen 2023
Syntolkning. Text: Internationella Brottsofferdagen, 22 februari 2023. Tema: Våld i nära relationer.

Internationella Brottsofferdagen 2023 – tema våld i nära relationer

Bör psykiskt våld kriminaliseras? Hur vanligt är det att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld? Vad har hänt på kvinnofridsområdet på senare tid och hur går vi vidare? På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari kan du ta del av ny svensk forskning på brottsofferområdet och fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Temat i år är våld i nära relationer och justitieminister Gunnar Strömmer inleder konferensen, som hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Fullsatt

Datum: Onsdag 22 februari 2023

Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm

Föreläsare

Varje år den 22 februari uppmärksammar Brottsoffermyndigheten och ett antal organisationer inom civilsamhället Internationella Brottsofferdagen med en konferens. Årets konferens har temat våld i nära relationer och du får lyssna på flera intressanta föreläsningar inom området. Dessutom kan du välja på ett antal olika parallella seminarier för att fördjupa dina kunskaper om brottsoffers situation och rättigheter. Inleder konferensen gör justitieminister Gunnar Strömmer och Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten arrangerar konferensen tillsammans med Barnens Rätt i Samhället, Brottsofferjouren Sverige, ECPAT Sverige, RFSL Stödmottagning, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Rädda Barnen, UNICEF Sverige och Unizon.

Plats för konferensen är Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Program

Mer information om valbara parallella seminarier hittar du längre ner. 

Tid Programpunkter
09.00 Registrering med smörgås och kaffe
09.30 Välkommen!

Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten

09.35 Inledningstal av justitieminister Gunnar Strömmer
10.00 Från osynliggjort personligt problem till synliggjort socialt problem: Kvinnofrid då, nu och i framtiden

Margareta Hydén, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet

11.00 Bör psykiskt våld kriminaliseras?

Viveca Lång, hovrättsråd i Svea hovrätt och Jenny Samuelsson Kääntä, utredningssekreterare

12.00 Lunch på egen hand
13:15 Parallella seminarier, block 1
14.00 Paus
14.15 Parallella seminarier, block 2
15.00 Paus med kaffe och kaka
15:25 Våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning

Maria Melin, projektledare med ansvar för våldsfrågor vid Myndigheten för delaktighet

16:20 Avslutande ord

Mer om valbara seminarier, block 1

 

 

Mer om valbara seminarier, block 2

Målgrupp

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta.

Praktiskt

Ingen avgift tas ut för deltagande.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 19 februari 2023. 

Frågor?

Kontakta Aistė Ornatavičiūtė, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 76 eller via e-post aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se.