Brottsoffermyndigheten medverkar i två seminarier och som utställare på Kvinnofridskonferensen 2023.

Brottsoffermyndigheten på Kvinnofridskonferensen 2023

Nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid arrangerar den 29–30 augusti 2023 en nationell konferens. Syftet med konferensen är att lyfta myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Datum: Tisdag 29 augusti till onsdag 30 augusti 2023

Plats: Stockholm

Arrangör: Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Webbadress: www.nck.uu.se/kunskapsbanken/nationell-myndighetssamverkan-kvinnofrid/kvinnofridskonferens-2023/

Under konferensen, som arrangeras för fjärde gången, presenteras konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. De två dagarna kommer att bjuda på seminarier inom en rad olika ämnen.

Brottsoffermyndigheten deltar som utställare och medverkar i två seminarier om barnfridsbrottet och informationsinsatser riktade till unga.