Man framför dator.

Temadag om islamofobiska hatbrott

Den 10 maj 2023 direktsänder Brottsoffermyndigheten en temadag om hatbrott med islamofobiska motiv. Bland programpunkterna finns polisens arbete mot islamofobiska hatbrott, brottstypens utbredning och konsekvenser, att möta personer utsatta för islamofobiska hatbrott samt rättsväsendets utmaningar i arbetet med dessa frågor.

Datum: Onsdag 10 maj 2023

Tid: Klockan 13.00-16.00

Plats: Digitalt

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Tid Programpunkter
13:00 Välkommen!

Ulf Hjerppe, chef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, hälsar välkommen.

13:15 Vad utgör ett hatbrott?

Görel Granström, docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

13:50 Paus
14:00 En beskrivning av islamofobiska hatbrott i Sverige

Lisa Wallin, enhetsråd vid Enheten för forskning och utveckling, Brottsförebyggande rådet.

Paus 14:40
14:50 Polisens arbete med islamofobiska hatbrott

Martina Lindberg, nationell samordnare och verksamhetsutvecklare för polisens arbete mot hatbrott, Polismyndigheten.

15:25 Paus
15:35 Att möta personer utsatta för islamofobiska hatbrott

Markus Haile, projektledare Utsatta områden, Brottsofferjouren Sverige.

15:55 Avslutande ord

Brottsoffermyndigheten sammanfattar dagen.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till de som utsatts eller riskerar att utsättas för hatbrott med islamofobiska motiv, samt till personer som möter utsatta i sin yrkesutövning eller vardag.

Praktiskt

Temadagen sänds digitalt och deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Anmälan sker i formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 8 maj 2023. 

Anmälan till arrangemang

Du får inom kort en bekräftelse på din anmälan till din e-post. Kontakta Brottsoffermyndigheten om du inte har fått någon bekräftelse.

Så hanterar Brottsoffermyndigheten dina personuppgifter

När du anmäler dig godkänner du att Brottsoffermyndigheten sparar och använder de personuppgifter som du lämnar. Uppgifterna som du fyller i kommer bara att användas för att hantera din anmälan.

Läs mer om hur Brottsoffermyndigheten hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Frågor?

Kontakta Klara Heikkilä Jonsson, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 17 eller e-post klara.heikkilajonsson@brottsoffermyndigheten.se