Man framför dator.

Temadag om islamofobiska hatbrott

Den 10 maj 2023 direktsänder Brottsoffermyndigheten en temadag om hatbrott med islamofobiska motiv.

Bland programpunkterna finns polisens arbete mot islamofobiska hatbrott, brottstypens utbredning och konsekvenser, att möta personer utsatta för islamofobiska hatbrott samt rättsväsendets utmaningar i arbetet med dessa frågor.

Fullsatt

Datum: Onsdag 10 maj 2023

Tid: Klockan 13.00-16.00

Plats: Digitalt

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Tid Programpunkter
13:00 Välkommen!

Ulf Hjerppe, chef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, hälsar välkommen.

13:15 Vad utgör ett hatbrott?

Görel Granström, docent i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

13:50 Paus
14:00 En beskrivning av islamofobiska hatbrott i Sverige

Lisa Wallin, enhetsråd vid Enheten för forskning och utveckling, Brottsförebyggande rådet.

14:40 Paus
14:50 Polisens arbete med islamofobiska hatbrott

Martina Lindberg, nationell samordnare och verksamhetsutvecklare för polisens arbete mot hatbrott, Polismyndigheten.

15:25 Paus
15:35 Att möta personer utsatta för islamofobiska hatbrott

Markus Haile, projektledare Utsatta områden, Brottsofferjouren Sverige.

15:55 Avslutande ord

Brottsoffermyndigheten sammanfattar dagen.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till de som utsatts eller riskerar att utsättas för hatbrott med islamofobiska motiv, samt till personer som möter utsatta i sin yrkesutövning eller vardag.

Praktiskt

Temadagen sänds digitalt och deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 8 maj 2023. 

Frågor?

Kontakta Klara Heikkilä Jonsson, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 17 eller e-post klara.heikkilajonsson@brottsoffermyndigheten.se