Bild på skylt av Internationella Brottsofferdagen
Syntolkning. Text: Internationella Brottsofferdagen 2023. Tema: Våld i nära relationer.

Webbsändning av delar av Internationella Brottsofferdagen 2023 – våld i nära relationer

Bör psykiskt våld kriminaliseras? Hur vanligt är det att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld? Vad har hänt på kvinnofridsområdet på senare tid och hur går vi vidare? Det var några av de frågor som avhandlades på Internationella Brottsofferdagen 2023 med temat våld i nära relationer. Konferensen blev snabbt fullsatt, och i september finns därför möjlighet att ta del av delar av dagen digitalt. Den 6 september kan du se föreläsningar av Margareta Hydén, Viveca Lång, Jenny Samuelsson Kääntä och Maria Melin.

Datum: Onsdag 6 september 2023

Tid: Klockan 09.00–11.50

Plats: Digitalt

Föreläsare

Varje år den 22 februari uppmärksammar Brottsoffermyndigheten och ett antal organisationer inom civilsamhället Internationella Brottsofferdagen med en konferens. Årets konferens hade temat våld i nära relationer och hölls på Hotel Clarion Sign i Stockholm.

För dig som inte hade möjlighet att delta på konferensen, eller som vill se och höra några av dagens intressanta föreläsningar och seminarier igen, repriserar Brottsoffermyndigheten delar av konferensen i september. På webbsändningen den 6 september kan du se föreläsningar av Margareta Hydén, Viveca Lång, Jenny Samuelsson Käntää och Maria Melin.

Program 6 september

Tid Programpunkter
09.00 Från osynliggjort personligt problem till synliggjort socialt problem: Kvinnofrid då, nu och i framtiden

Margareta Hydén, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet

09.50 Bör psykiskt våld kriminaliseras?

Viveca Lång, hovrättsråd i Svea hovrätt och Jenny Samuelsson Kääntä, utredningssekreterare

10.45 Paus
11.00 Våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning

Maria Melin, projektledare med ansvar för våldsfrågor vid Myndigheten för delaktighet

Brottsoffermyndigheten arrangerar Internationella Brottsofferdagen tillsammans med Barnens Rätt i Samhället, Brottsofferjouren Sverige, ECPAT Sverige, RFSL Stödmottagning, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Rädda Barnen, UNICEF Sverige och Unizon.

Målgrupp

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta.

Praktiskt

Ingen avgift tas ut för deltagande.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 4 september 2023.

Frågor?

Kontakta Aistė Ornatavičiūtė, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 76 eller via e-post