Ersättning

Om du har blivit utsatt för hedersrelaterad brottslighet kan du ha rätt till ersättning för de skador som brotten har orsakat. Det finns tre olika typer av ersättning till brottsoffer: försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning.

Man med dator på bord

Försäkringsersättning

Du kan få ersättning från olika typer av försäkringar. Det kan vara en privat försäkring, till exempel en hemförsäkring, en personförsäkring eller en olycksfallsförsäkring. Det kan också handla om en försäkring via din arbetsgivare, ditt fackförbund eller din skola.

Du bör anmäla skadan till ditt eller dina försäkringsbolag så snart som möjligt efter det att brottet inträffat.

Skadestånd

Som huvudregel ska den person som utsätter dig för ett brott också ersätta dig för de skador som brottet orsakar. Det sker vanligtvis genom att domstolen i samband med dom avseende brottet beslutar att gärningspersonen ska betala skadestånd till dig.

Brottsskadeersättning

Om du inte har möjlighet att få full ersättning för dina skador efter ett brott genom försäkringsersättning och skadestånd, kan du ha rätt till statlig ersättning från Brottsoffermyndigheten, så kallad brottsskadeersättning.

En person med en mobiltelefon i sin hand.

Har du frågor om ersättning?

Brottsoffermyndigheten har en servicetelefon för dig som har frågor om ersättning i anledning av brott.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten handlägger ansökningar om brottsskadeersättning. Ta kontakt med myndigheten om du har frågor om ersättning efter att ha utsatts för brott.