En tjej samtalar med en kvinna och ytterligare en person.

Reaktioner vid brott

Det är vanligt och naturligt att reagera i samband med obehagliga och skrämmande händelser, till exempel vid ett brott. Reaktionerna kan vara väldigt olika. Vissa reagerar kraftigt medan andra inte gör det. Inget sätt att reagera på är rätt eller fel.

Om du mår dåligt är det viktigt att veta att det går att må bra igen. Flera av reaktionerna är tillfälliga och de flesta återhämtar sig ganska snabbt, men ibland kan det ta längre tid.

Det är aldrig ditt fel

Vissa kan känna skuld och skam för det som har hänt. Då är det bra att påminna sig om att det aldrig är ditt fel om du utsätts för ett brott. Det är gärningspersonen som bär ansvaret.

Prata med någon i din närhet

För många är det bra att prata med någon som de känner sig trygg med. Det kan vara vänner, familj, kollegor eller andra personer i ens närhet. Om du får hjälp med att strukturera tankarna i ett samtal kan du ofta förstå bättre vad som har hänt och hantera dina reaktioner.

Sök stöd

Har du inte någon som du känner att du kan prata med eller om du hellre vill prata med någon utomstående kan du vända dig till hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Du kan också ta kontakt med någon ideell organisation, till exempel en brottsofferjour eller kvinnojour.

Om du behöver professionell hjälp

Blir situationen så svår att du känner att du inte kan klara av den på egen hand eller med hjälp av dina närmaste bör du söka professionell hjälp. Vänd dig till din vårdcentral, företagshälsovård eller till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.