Var sker brotten?

Hatbrott mot muslimer kan ske överallt. De kan ske i hemmiljö, i skolan, på arbetsplatsen, på internet eller på en annan plats. Det kan handla om till exempel kränkande ord och slöjdragningar på bussen eller tunnelbanan, i butiker och på gator och torg. På Internet sker islamofobiska hatbrott ofta i form av hets mot folkgrupp, hot och andra trakasserier.

Även personer som inte är muslimer kan utsättas för islamofobiska hatbrott, antingen för att de uppfattas som muslimer eller förknippas med muslimska personer eller frågor. Exempel på personer som riskerar att utsättas kan vara journalister, forskare och politiker som är engagerade i muslimska frågor. Islamofobiska hatbrott kan även begås mot byggnader och platser som förknippas med muslimer.