Bild på en lagbok

Efter domen

Det kan hända att du har frågor eller behov av stöd och hjälp efter en rättegång. Här får du reda på vad som händer efter en dom och vilka rättigheter du som brottsoffer har då. Det är viktigt att komma ihåg att även om rättegången har lett fram till en friande dom finns det möjligheter att få stöd och hjälp.

Om den tilltalade blir dömd

Om den person som har begått brott mot dig blir dömd till ett fängelsestraff har Kriminalvården en skyldighet att i vissa fall informera dig.. Du har rätt att få veta var gärningspersonen finns under strafftiden. Du har därför också rätt att få information om gärningspersonen till exempel får permission, rymmer, byter anstalt eller ska friges. Som målsägande får du en fråga om du vill ha sådan information och du får själv bestämma om du vill veta eller inte.

Om den tilltalade inte blir dömd

Det kan finnas flera orsaker till att en tilltalad frias. Det kan till exempel vara så att domstolen kommer fram till att det kan vara någon annan än den tilltalade som har begått brottet. Det kan också bli en friande dom om domstolen kommer fram till att det inte är bevisat att det är ett brott som du har blivit utsatt för. Kom ihåg att en friande dom inte i sig betyder att rättsväsendet inte tror på dig. Det handlar om att de bevis som presenterats inte har varit tillräckliga. 

Att överklaga en friande dom

Åklagaren brukar ibland vilja överklaga en friande dom i tingsrätten till hovrätten. Du kan alltid ta kontakt med åklagaren om du önskar att domen ska överklagas. I vissa fall är det också möjligt för dig själv att överklaga en friande dom. Ta kontakt med ditt målsägandebiträde, om du haft ett sådant under rättegången i tingsrätten, eller en jurist innan du gör ett överklagande.

Du kan ha rätt till skydd